Langatonta valonohjausta ulkotiloihin

Vaikka ulkotiloissa tapahtuva valonohjaus ei ole uusia asia, läsnäolotunnistuksen käyttö on vielä suhteellisen harvinaista. Monilla alueilla valaistuksen tarve voi olla vähäistä. Toisaalta pimeät ja hämärät ulkotilat voivat tuntua turvattomilta, eivätkä houkuttele kulkijoita. e-Sense Motion on kehitetty juuri näitä tilanteita varten. Järjestelmä reagoi alueella tapahtuvaan liikkeeseen ja tarjoaa energiaa säästävää valaistusta turvallisuudentunteesta tinkimättä.

Lataa e-Sense Motion PDF

C_Fagerhult_lunova_walkway.jpg
Save_43_NO_SE.png

Oikea valaistus

e-Sense Motion on energiatehokas ohjausjärjestelmä, joka voidaan ohjelmoida ulkotilan toimintojen ja tarpeiden mukaan. Valaisimet himmenevät automaattisesti, kun ketään ei ole paikalla. Läsnäolohavainnon jälkeen valotasot nousevat osassa valaisimia esiasetetulle tasolle, esim. 100 %:iin ja ne pysyvät tällä tasolla etukäteen määrätyn ajan. Valaistustasot sekä viive tunnistuksen ja himmennyksen välillä ovat säädettävissä.

Helpot yhteydet

Langaton e-Sense Motion on helppo asentaa, sillä valaisimia ei tarvitse johdottaa. Järjestelmä on helppo ohjelmoida sovelluksen ja e-Sense Motion Bluetooth –sovittimen avulla käyttökohteessa. Jokaiselle järjestelmälle luodaan erillinen tunnus ja salasana, joka annetaan aina, kun yhteyttä muodostetaan. Järjestelmän avulla on helppo määritellä, miten valaisimet reagoivat läsnäoloon tai tilanteisiin, kun ketään ei ole paikalla.

Lataa e-Sense Motion manuaali

C_App_eSense_Motion_2.jpg

Linked Solution

Järjestelmän perustana on läsnäolotunnistus sekä useampien valaisimien kyky viestiä keskenään. Ratkaisu voidaan asentaa jälkeenpäin myös jo olemassa olevaan valaisinasennukseen.

Linked Solution, lue lisää

Connected Solution

Tämä ratkaisu tarjoaa kaikki samat toiminnot kuin Linked Solution. Connected Solution on myös pilvi- ja web-pohjainen ratkaisu, jonka avulla voidaan ohjata ja hallita valaistusta etäältä gatewayn avulla, joka on yhteydessä asennukseen. 
Saatavissa Q4 2017. 

G_ConnectedSolution_utan-secure-link-2.png
Vialume_svartan.jpg

Täydellistä joustavuutta

e-Sense Motion on erittäin joustava valonohjausjärjestelmä. Pylvääseen asennettavan tunnistinyksikön avulla mikä tahansa DALI-valaisin voidaan liittää järjestelmään. e-Sense Motion on avoin järjestelmä, jota voi laajentaa tarpeen ja projektin mukaan. Linked Solution on myös helppo päivittää pilvi- ja web-pohjaisen Connected Solution –ratkaisuun. 

Esimerkki e-Sense Motion

Fagerhult toteutti yhdessä Ruotsin Liikenneviraston ja Vattenfallin kanssa projektin, jossa 188 Evolume-pylväsvalaisinta varustettiin e-Sense Motion -valonoh-jausratkaisulla. Liiketunnistimilla varustetut valaisimet asennettiin suositun ulkoilureitin varr...

Lue lisää projektista

fagerhult_presencedetection_1.png

Läsnäolotunnistin

Sytyttää ja sammuttaa valaistuksen. Läsnäolohavainnon ja sammutuksen välinen viive voidaan asettaa.


fagerhult_wireless_1.png

Langaton tiedonsiirto

Olemassa olevaa asennusta ei tarvitse tehdä uudestaaan, kun uusia valaisima lisätään.


fagerhult_app_1.png

Langaton säätö

Ohjelmointi ja ohjaus älypuhelimen tai tabletin kautta.


fagerhult_remotemanagement_1.png

Etäohjaus

Asennuksen ohjaus ja valvonta verkkosivujen kautta. Pääsy pilvipalveluun parantaa toiminnan tehokkuutta ja alentaa ylläpitokuluja.


Tuotteita

Vialume 1 740 CLO e-Sense Motion

Vialume 1 830 CLO e-Sense Motion

Vialume 75 740 CLO e-Sense Motion

Vialume 75 830 CLO e-Sense Motion

Conledo G2 740 CLO e-Sense Motion

Conledo G2 830 CLO e-Sense Motion

Evolume 1 730 CLO e-Sense Motion

Evolume 1 740 CLO e-Sense Motion