Pidev valgusvoog (CLO – constant light output)

Nagu juhtub paljude muudegi valgusallikatega, väheneb ka LEDidest kiirguv valgusvoog aja jooksul kuna diood vananeb. Valguse amortisatsioon on dioodi tööea jooksul enam-vähem lineaarne. Valgusti abil saab aga amortisatsiooni kompenseerida. Seda nimetataksegi pidevaks valgusvooks (CLO).

Valgusti alustab tööiga madalamal voolutugevusel. Et kompenseerida LEDi valgusvoo amortiseerumist, suureneb voolutugevus pikkamööda. See protsess on automaatne ega vaja hooldust.

Pideva valgusvoo eelis on, et valgustit ei ole vaja seadistada valguse amortiseerumist etteruttavalt kompenseerides. Vajalik valgusvoog tagatakse kogu valgusti tööea vältel. Pidev valgusvoog vähendab ka paigaldise mõjusid keskkonnale, mistõttu on madalamad nii kasutus- kui paigalduskulud.

Nagu joonisel näidatud, on vajalik 100%-line valgusvoog. Pideva valgusvoo puhul ei ole vaja seda etteruttavalt kompenseerida – valgusvoog on kogu valgusti tööea jooksul ühtlane ning välditakse valguse amortiseerumist.

 

Constant light output

Outdoor luminaires with CLO as standard

 
 
 

 

Indoor luminaires with CLO as standard