fagerhult_story_1.jpg

Lys giver sundhed til plejen

Lys er en kraftfuld energikilde i arbejde, helbredelse og liv. Vi mennesker er præcis som blomster, der vender sig mod solen! Forskningen viser, at dagslys betyder meget for plejepersonalets sundhed og arbejde – og for patientens helbredelse. Plejemiljøer

To forskningsstudier

Kan god belysning kompensere for lave dagslysniveauer?

Sammen med forskerne på Lunds Universitet har Fagerhult klarlagt sammenhængen mellem lys, vågenhed, velbefindende og præstation.

Dette kom vi frem til »

Kan den rette belysning begrænse plejetiden?

Det er et af de spørgsmål, man søger svar på i en undersøgelse ved Södra Älvsborgs Sygehus. Variationer i lysets farve og intensitet skal hjælpe patienter på intensivafdelingen med at genfinde deres døgnrytme.

Læs om studiet »

Den vigtige balance mellem mørke og lys  

Den biologiske døgnrytme styrer menneskets vekslen mellem søvn og vågenhed, og den styres først og fremmest af lyset. 

Skiftearbejde kan forstyrre

Menneskets døgnrytme er på ca. 24 timer, og for at rytmen ikke skal forstyrres, er det vigtigt, at balancen mellem lys og mørke, søvn og vågenhed opretholdes. Hvis man udsættes for konstant lys eller mørke forstyrres rytmen, og det er det, som sker ved f.eks. skiftearbejde eller ved rejser over tidszoner.  

Friskere personale og hurtigere helbredelse         

Flere internationale undersøgelser inden for sundhedsvæsenet viser, at øgede mængder dagslys giver et mere positivt arbejdsmiljø, og at plejepersonalet trives bedre.1) Anden forskning har påvist, at sygeplejersker, der opholder sig i dagslys mindst tre timer om dagen, føler sig mindre stressede end kolleger, der ikke udsættes for lige så meget dagslys.²⁾

Dagslys hjælper

Adgangen til dagslys om morgenen samt dags- og natlyscyklus er de vigtigste faktorer for døgnrytmen. For sygehuspersonale, der arbejder i dagskift, kan lyset derfor bidrage til øget vågenhed og en bedre søvnkvalitet om natten.³⁾

På samme måde kan en forstyrret døgnrytme påvirke patientens velbefindende og helbredelse. Mangel på søvn stresser patienten, svækker immunforsvaret og kan føre til åndedrætsbesvær og forstyrrelser af kropstemperaturen. Dette påvirker selvfølgelig helbredelsen og kan forlænge plejetiden.⁴⁾ 

Dæmper depression og forkorter plejetiden            

Forskning har vist, at lys, dagslys eller stærkt kunstigt lys, dæmper depressioner. Forsøgsresultaterne siger også, at lysterapi er effektivt, og at den i visse tilfælde kan modsvare de resultater, som man får med antidepressiv medicin.⁵⁾ Andre undersøgelser har konstateret, at deprimerede patienter kommer sig bedre i rum med mere dagslys.⁶⁾

Mindsket smerte og forbrug af smertestillende midler

Patienter oplever mindre smerte, hvis patientværelset har god adgang til dagslys. Derved mindskes også behovet for smertelindring. I en undersøgelse, der blev gennemført med kirurgiske patienter, blev patienter i rum med en højere grad af dagslys sammenlignet med patienter, der havde rum på skyggesiden af samme bygning.

Patienterne, der fik mere dagslys, havde mindre ondt og lavere stressniveauer. Desuden forbrugte de 22 procent mindre smertestillende midler. Det reducerede lægemiddelomkostningerne i tilsvarende grad.⁷⁾

Lavere risiko for fejldosering

Et godt arbejdslys er vigtigt for alle faggrupper, men inden for plejesektoren stiller håndteringen af avanceret teknik og medicinering øgede krav. En undersøgelse på et sygehusapotek viste, at risikoen for fejldosering var 37 procent højere ved lysniveauer fra 450 til 1000 lux på arbejdsfladerne. Hvis lysniveauet blev øget til 1500 lux, lavede samme apotekpersonale betydeligt færre fejl.⁸⁾        

 

Kilder. Store dele af informationen er hentet fra ”Den goda vårdavdelningen”, slutrapport fra Program for teknisk standard (PTS Forum) og Centrum for vårdens arkitektur, Chalmers 2011. 

1. Verderber og Reuman, 1987, Mrockzek et al., 2005, 2005.
2. Alimoglu og Donmez, 2005. 3. Rhea, 2004.
4. Wallace et al., 1999. Krachman et al., 1995; Parthasarathy og Tobin, 2004.
5. Golden et al., 2005.
6. Beauchemin og Hays, 1996; 1998; Benedetti et al., 2001.
7. Walch et al., 2005
8. Buchanan et al., 1991.