fagerhult_skola_miljo_5.jpg

Omgivelseslysets påvirkning på indlæringen

Hvis man bliver friskere og trives bedre med et godt omgivelseslys på jobbet, hvad ville det så kunne betyde for skolebørn? Skemalagt undervisning og en velafgrænset arbejdsplads (klasselokalet) gør skolen til et perfekt miljø til undersøgelse af belysningens indvirkning på menneskets præstation og velbefindende. I et helt år gennemførte vi derfor et studie på en grundskole i London. I samarbejde med Lunds Universitet og University College London.

Formål: At undersøge omgivelseslysets påvirkning

Formålet var at undersøge, hvordan eleverne blev påvirket af at arbejde i et klasselokale med mere omgivelseslys, dvs. en større mængde lys på vægge og loft. Inden undersøgelsen lyssatte vi forsøgslokaler, hvor middelværdien for det indfaldende omgivelseslys mod lofts- og vægfladerne var ca. 300 lux. Lyset på beregningsfladen, dvs. arbejdsbordet, var som tidligere 500 lux. Belysningen blev også udstyret med dagslys- og bevægelsessensorer for at optimere energiudnyttelsen. 

 

Gennem et helt skoleår undersøgte man elevernes præstation, oplagthed og velbefindende (visuelt, biologisk og emotionelt) ved hjælp af interviews og kortisolmålinger. Resultaterne blev efterfølgende sammenlignet med elever, der gik på samme klassetrin i et ens klasselokale med standardbelysning. 

 

 


Omgivelseslyset gjorde, at eleverne trivedes og arbejdede bedre

Studiet viste, at eleverne i klasselokalet med mere omgivelseslys både trivedes og arbejdede bedre.  I den mørke tid på året havde de lavere niveauer af søvnhormoner og var dermed friskere. Desuden udviste disse elever større oplagthed og havde en højere andel af stresshormoner i løbet af hele skoleåret. De opnåede også bedre resultater i fagene matematik, læsning og skrivning i løbet af hele skoleåret – og forbedringen var tydelig på den mørke årstid. Eleverne trivedes også bedre i hele skoleåret. 

Download rapporten “Omgivelseslysets påvirkning