fagerhult_skola_close_8.jpg

Det optimale arbejdslys

I lang tid mente man, at det var tilstrækkeligt at have lys på skrivebordet. God belysning handlede kun om det visuelle – om at man skulle kunne se, når man arbejdede, læste og skrev. Men i midten af 1990'erne skete der noget. Pludselig stod der en computerskærm på alle skriveborde. Computerskærme, som reflekterede lysrørslys, blændede og anstrengte øjnene. Samtidigt blev de nye T5-lysrør lanceret på markedet. I samarbejde med Högskolan i Jönköping og Lunds Universitet, 2001.

Løsningen blev Fagerhultstandarden

Fagerhult gik i brechen for den energieffektive og ergonomiske udvikling af T5-armaturer, og ganske snart kom vi frem til, at en kombination af direkte og indirekte lys op mod loftet var at foretrække – både ud fra et menneskeligt og et energimæssigt synspunkt.

Løsningen blev Fagerhultstandarden, som blev almindeligt anerkendt på markedet. Men vi ville også have videnskabeligt bevis. Hvilken lysfordeling er mest behagelig i en arbejdssituation? Vi begyndte at forske! 

Formål: At finde den bedste lysfordeling

Formålet med studiet var at finde ud af, hvilken lysfordeling forsøgspersonerne foretrak – både med hensyn til synsopgaven (visuelt) og rum- og lysoplevelsen (emotionelt).

Studiet blev gennemført i et lokale uden dagslysindfald og kun med lys fra belysningsarmaturer. Deltagerne blev placeret fire forskellige steder i klasselokalet, hvor de skulle udføre forskellige arbejdsopgaver. Belysningsstyrken på arbejdsbordet (beregningsfladen) blev holdt konstant på 500 lux, hvilket er et niveau, som er i overensstemmelse med den svenske og europæiske standard. På fire tidspunkter blev lysfordelingen ændret til forskellige variationer af indirekte og direkte lys. 

En kombination viste sig at være bedst

Resultaterne viste, at den lysfordeling, som forsøgspersonerne mente var bedst, bestod af 56 % indirekte lys og 44 % direkte lys. Det svarede til en vægluminans på 78 cd/m2 og en loftsluminans på 128 cd/m2.  Studiet viste altså, at det bedste arbejdslys er en kombination af indirekte og direkte lys, som ikke bare giver gode lysniveauer på arbejdsfladen, men også skaber omgivelseslys ved at belyse vægge og loft.

Download rapporten “Det optimale arbejdslys”