Glare.jpg

Ubehagsblænding fra vinduer

Svær ubehagsblænding er når en person kigger ud af vinduet i retning mod solen eller når direkte sollys rammer lyse belægninger indenfor det normale synsfelt. I disse situationer kan der opstå ubehag selv i form af forhøjet varmestråling. Solafskærmning i en eller anden form er derfor nødvendig i de fleste bygninger.

Afskærmning opnås normalt gennem bygningens udformning eller ved udvendig solafskærmning, solafskærmende vinduesglas eller med indvendige persienner eller gardiner. 

Blænding kan også opstå fra en diffus himmel betragtet gennem vinduet. Denne blænding kan normalt reduceres ved at vælge lyse vindues rammer eller ved at øge lysheden med separat belysning.

Eksempel på ubehagsblænding fra et vindue:

  • Refleksblænding.
  • Reflekser i synsobjektet eller dets omgivelser er ofte helt synsnedsættende.

Selvom der ikke skulle være blænding fra armatur eller anden lysende genstand kan der opstå blænding forårsaget af refleksion. Blanke og spejlende materialer bør undgås i sådanne situationer hvor blænding kan opstå og især i arbejdslokaler. 

Hvis der alligevel er blanke overflader så er lyse flader at foretrække frem for mørke. Et eksempel er PC skærme hvor reflekser normalt opleves som mere forstyrrende i negative skærme med mørk baggrung og lys tekst end i positive skærme med lys baggrund og mørk tekst. 

Reflekser i spejlende materiale eller refleksblænding kan ofte forebyggesved at overveje følgende: 

  • Hensigtsmæssig armaturplacering.
  • Valg afmindre luminante armaturer med effektiv afskærmning.
  • Valg af matte belægninger.
  • Valg af armaturer med stor lysflade.
  • Valg af lyse lofter og vægge.