Modelling.jpg

Modellering

Modellering er balancen mellem diffust og rettet lys og er en egenskab hos lyset for at få et belyst emne til at se naturligt ud så det hverken bliver for diffust eller for hårdt eller skarpt belyst.

Et interiørs udseende forstærkes når strukturer og mennesker samt formål i rummet belyses så form og textur vises klart og behageligt.

Dette sker når lyset hovedsageligt kommer fra en retning, så formes skyggerne som er nødvendige for god modellering uden at forvirre.

Belysningen bør normalt ikke være for skarpt rettet da det kan give for skarpe og hårde skygger. Den skal heller ikke være for diffus da det giver et lidt kedeligt udseende og det bliver svært at opfatte rummet og dets detaljer.

For at opnå et godt resultat for modellering bør forholdet mellem cylindrisk og horisontel belysningsstyrke i referenceområdet kontrolleres. En værdi mellm 0,3–0,6 giver et fingerpeg om modelleringen.

Værdierne for de cylindriske og horisontelle belysningsstyrker skal beregnes og kontrolleres i samme målepunkter.