Cylindricalilluminance.jpg

Krav til cylindrisk belysningsstyrke

God visuel kommunikation og genkendelse kræver nok lyst på objekter og især på menneskers ansigt. Derfor skal alle områder hvor der er mennesker være tilstrækkelig belyst. Dette kan opfyldes ved at der er nok niveauer i den cylindriske middelbelysning.

I aktivitetsområder indendørs skal den cylindriske middelbelysningsstyrke være mindst 50 lx og jævnheden min/med ≥ 0,1 beregnet 1,2 m over gulv.

I områder hvor kravet til visuel kommunikation er ekstra vigtig eks. i kontor og undervisningslokaler bør den cylindriske middelbelysningsstyrke ikke være lavere end 150 lx med en jævnhed min/med ≥ 0,1.