Glare Index.jpg

Beregning af blændingstal

Graden af ubehagsblænding kan for indendørsanlæg vurderes ved at gennemføre en blændingstest efter UGR-metoden. Metoden erstatter den tidigere gældende Nordiske beregningsmetode (NB-metoden) til beregning af blændtal.

De krav til blændingstal som redegøres efter EN 12464-1 refererer til højeste middelværdi for belysningen. UGR-metoden (Unified Glare Rating) er beskrevet i CIE:s-publikation nr 117-1995.

UGR-blændtalet for ubehagsblænding angives i en skala som i praksis går fra 13 tll 28, hvor det højeste tal angiver den kraftigste blænding. Den laveste forskel mellem blændtallene som giver mærkbar forskel er 3. 

For at kontrollere om middelblændtallet i standarden er opfyldt i en specifik belysningsinstallation, skal blændtallet beregnes efter den såkaldte tabelmetode (metoden findes beskrevet i CIE:s publikation nr 117-1995). Denne metode forudsætter imidlertid at armaturerne i rummet er symmetriskt placeret og har en symmetrisk lysfordeling på tværs og på langs af armaturet. 

Armaturproducenterne skal kunne fremvise data som en del af armaturets fotometriske data for at man på en enkelt måde skal kunne kontrollere belysningsanlægets blændingstal.