fagerhult_luminansforhallande_1.jpg

Gode luminansforhold mellem arbejdsområdet og lokalets rumflader.

Belysningsstyrkerne på fladerne i et lokale bør være rigtigt afstemt efter belysningsstyrken på arbejdspladsen for at opfylde de luminanskrav, som standarden foreskriver. Ved brug af armaturer med lav luminans og downlight er der for eksempel risiko for, at den øverste del af væggen og loftet bliver underbelyst.

Forskellene i luminans kan beregnes eller opmåles som et forhold mellem forskellige luminanser. Der anbefales normalt følgende luminansforhold ved en arbejdsplads:

  • Arbejdsområdet (indre synsfelt) – de umiddelbare omgivelser (nærfeltet) 3:1
  • Arbejdsområdet (indre synsfelt) – omgivelserne (nærliggende vægge inden for synsfeltet) 5:1
  • Arbejdsområdet (indre synsfelt) – de perifere rumflader (baggrunden) 10:1
fagerhult_luminansforhold_1

Luminansforholdet mellem arbejdsområdet og væggene er mindre end 5:1.

Senere undersøgelser peger dog på, at luminansforholdet mellem arbejdsområdet og det normale synsfelt (området = væg/loftoverflade) bør være 2:1 ved en belysningsstyrke på arbejdsområdet på 500 lx. Dette, hvis der tages hensyn til såvel visuelle som biologiske og følelsesmæssige aspekter. Det betyder i praksis, at den lodrette belysningsstyrke på væggen og belysningsstyrken i loftet i arbejdslokaler bør overstige 250 lx.

I den seneste revision af 12464-1 stilles der for første gang krav til de lodrette belysningsstyrker og belysningsstyrkerne i loftet. Desuden stilles der krav til de cylindriske belysningsstyrker. Kravet til den laveste middelbelysningsstyrke på vægge er i standarden mindst 50 lx med en jævnhed på min/mid ≥ 0,1. For lofter skal værdierne være mindst 30 lx med en jævnhed på min/mid ≥ 0,1.

I lokaler som f.eks. kontorer, uddannelseslokaler, hospitalsstuer og på kommunikationssteder som f.eks. entréer, korridorer og trappeopgange skal vægge og lofter have en højere lyshed. I disse lokaler anbefales en højere vedvarende belysningsstyrke, og de vigtigste overflader bør have følgende værdier:

  • Vægge – en middelbelysningsstyrke på mindst 75 lx med en jævnhed på ≥ 0,1.
  • Lofter – en middelbelysningsstyrke på mindst 50 lx med en jævnhed på ≥ 0,1.

For at opnå en god visuel komfort i et arbejdslokale bør middelluminansen på lokalets vægflader som regel ikke underskride 30 cd/m² Det er normal praksis at opfatte luminansforholdet som den relative belysningsstyrke, eftersom belysningsstyrker normalt anvendes som rettesnor i forbindelse med belysningsplanlægning. I denne forbindelse bør det dog påpeges, at de databaserede beregningsprogrammer, vi bruger i dag, gør det muligt at beregne og fremstille de forskellige luminanser på rumflader. Tabellen til højre indeholder en angivelse af de anbefalede relative belysningsstyrker for et typisk arbejdslokale.

Luminansforhold i loft ved indirekte belysning

fagerhult_luminansforhold_2

Ved indirekte belysning bør middelluminansen i loftet ikke overstige 500 cd/m².

Ved indirekte belysning bør middelluminansen i loftet ikke overstige 500 cd/m². Inden for et begrænset område af loftet kan der accepteres en maksimal luminans på 1500 cd/m². For at undgå, at belysningen i loftet opfattes som ubehagelig og flimrende, bør gradienten eller luminansovergangen ikke være skarp. Luminansjævnheden (Lmin/Lmed) bør ikke underskride 1:10.

Ved baggrundsbelysning på vægge bør den maksimale luminans begrænses til 1000 cd/m².

Undersøgelser viser imidlertid, at ved en vandret belysningsstyrke på arbejdsområdet på 500 lx opleves en belysningsstyrke i loftet på 250-500 lx som behagelig. Derfor bør forholdet mellem loft og arbejdsområde ligge på 1:1 eller 1:2. Samtidigt viser undersøgelser, at en lysfordeling fra armaturet på 50-50 ofte foretrækkes. Således foretrækkes et armatur med 50 % direkte lys og 50 % indirekte lys.

Højluminante billedskærmeHøjluminante
billedskærme
L > 200 cd/m2
Mellemluminante
billedskærme
L > 200 cd/m2
Type A
(positiv polaritet og normale krav med hensyn til farveegenskaber for den viste information som eksempelvis inden for kontor, uddannelse osv.)
≤ 3000 cd/m2 ≤ 1500 cd/m2
Type B
(negativ polaritet og/eller højere krav med hensyn til farveegenskaber for den viste information som eksempelvis ved CAD-arbejde og inspektion af farve osv.)
≤ 1500 cd/m2 ≤ 1000 cd/m2
Bemærkning: Højluminante billedskærme (Screen high state luminance – se også ISO 9241-302) – beskriver den maksimale luminans af den hvide overflade på skærmen, der normalt kan fås ved henvendelse til skærmfabrikanten.
Forklaring: I forslaget til den nye standard accepteres iht. tabellen ovenfor højere luminansniveauer for armaturer i lokaler med højluminante billedskærme (lysstyrken for billedskærme med en baggrundsluminans, der overstiger 200 cd/m2). For at finde frem til en billedskærms luminans i den hvide del skal man gå ud fra leverandørens angivne værdier.

 

RumfladeAnbefalet
reflektansområde
Relativ
belysningsstyrke
Loft 0,7-0,9 0,2-0,9
Vægge 0,5-0,8 0,2-0,6
Vinduesvæg > 0,6 0,3-0,6¹⁾
Arbejdsflader 0,2-0,7 1,0-
Gulv 0,2-0,4  
¹⁾ værdierne gælder for dagslys – ved manglende dagslys bør den relative belysningsstyrke ikke overstige 0,2, medmindre vinduesfladerne er forsynet med lyse gardiner.