EN 12464-1

Projektering af belysningssystemer

Det er ofte et stort arbejde at planlægge belysningen, da såvel kravene i standarderne som kundens ønsker skal opfyldes. Den nye standard indeholder et nyt kapitel, som giver råd og beskriver, hvordan kravene kan implementeres i belysningsplanlægningen. Følgende punkter kan være vejledende ved arbejdsprocessen.