EN 12464-1

Luminansforhold

Lyshedernes fordeling omkring arbejdspladsen og i rummet har stor betydning for synet og rumoplevelsen. Her er nogle anbefalinger vedrørende passende luminansforhold, når der skal skabes en god balance.