EN 12464-1

Beregningsflader

De krav, der er i standarden, gælder hovedsageligt selve arbejdsområdet. Belysningen uden for arbejdsområdet skal derefter tilpasses til de forudsætninger, der gælder inden for arbejdsområdet. I den nye standard er forholdet mellem disse tydeligere.

Working Areas.jpg

 

Dark blue - working area.png Arbejdsområdet, der angives med størrelse og placering. Jævnhed Uo (min./middel) i henhold til tabellerne for de pågældende synsopgaver.

 

Grey immediate sourrounding .png

De umiddelbare omgivelser angives som et bånd, som er mindst 0,5 m omkring arbejdsområdet, og som specificeres af belysningsdesigneren. Jævnhed Uo (min./middel) > 0,4.
White outer sorrounding.png De ydre omgivelser angives som et område på mindst 3 m omkring de umiddelbare omgivelser eller op til en grænsezone på højst 0,5 m fra rummets vægge. Jævnhed Uo (min./middel) > 0,1. 
Beregnet vandret ved gulvniveau.

 

Vægzonen – bredden på båndet, der kan udelukkes omkring væggene i rummet, må være 15 % af rummets korteste mål ved mindre rum, dog højst 0,5 m.

Forhold mellem forskellige belysningsstyrker og jævnhedskrav

Belysningsstyrke i 
arbejdsområdet
Belysningsstyrke i de nære omgivelser Belysningsstyrke i de ydre
omgivelser i forhold til de nære omgivelser
≥ 750 500 1/3
500 300 1/3
300 200 1/3
200 150 1/3
150 Earbejdsområde 1/3
100 Earbejdsområde 1/3
≤ 50 Earbejdsområde 1/3
Jævnhed i arbejdsområdet alt efter synsopgave og aktivitet. Jævnhed i de nære omgivelser min/mid mindst 0,4. Jævnhed i de ydre omgivelser min/mid mindst 0,1.

Calculation areas with numbers.jpg