EN 12464-1

Standarden EN 12464-1 kort forklaret

Siden 2003 har EU-landene haft en fælles standard for planlægning af belysningen på indendørs arbejdspladser. I Sverige er disse sammenfattet i planlægningsguiden "Ljus & Rum" (Lys og rum), som udgives af den svenske brancheforening Belysningsbranschen. I januar 2022 kommer der en ny europæisk udgave, hvis indhold vi har sammenfattet nedenfor.

Som tidligere omfatter standarden krav til belysning af arbejdsflader, billedskærme samt de umiddelbare og ydre omgivelser. Baseret på den nye viden om omgivelseslys blev der i forrige udgave også tilføjet krav til belysning i lofter og på vægge samt til cylindrisk belysning. Den store nyhed er, at disse krav til "Rummets lyshed" nu er indført i tabellerne og er mere differentierede. De tager bedre hensyn til brugerens behov og er i flere tilfælde forhøjede og bedre tilpasset til kravene om belysningsstyrke i forbindelse med de respektive arbejdsopgaver og lokaletyper. De laveste krav gælder under normale synsforhold, men nu er der også et højere modificeret krav, når der er andre forudsætninger.

Øvrige anbefalinger og krav kan fremgå af tabellerne under "Anmærkninger", eksempelvis at belysningen bør kunne indstilles i undervisningslokaler, kontorer og aulaer. Hos Fagerhult synes vi, at niveauerne i standarden er et godt skridt på vejen. Men hvis man gerne vil udnytte lysets positive effekter optimalt, er det nødvendigt med mere lys, end standarden kræver. Højere anbefalede værdier for svenske forhold findes også i Belysningsbranschens planlægningsguide Ljus & rum.

Belysning af arbejdsfladen

I tabellerne angives krav til belysningsstyrker ved en række forekommende arbejdsopgaver inden for alt fra kontor, skole og sundhedsvæsen til industri. Standarden kræver en belysningsstyrke på 500 lux for en normal kontorarbejdsplads.

Indirekte lys i loftet (omgivelseslys)

Standarden angiver belysningsstyrker for hver enkelt arbejdsopgave og lokaletype, normalt 30-100 lux. For at opnå de positive effekter, der er rapporteret i Fagerhults undersøgelser, anbefaler vi en belysningsstyrke på ca. 300 lux.

Lodret lys på vægge (omgivelseslys)

Standarden angiver varierende belysningsstyrker for hver enkelt arbejdsopgave og lokaletype, normalt 50-150 lux. For at opnå de positive effekter, der er beskrevet i Fagerhults undersøgelser, anbefaler vi en belysningsstyrke på ca. 250-300 lux.

Cylindrisk belysningsstyrke (i lokaler med krav til god visuel kommunikation)

Den cylindriske belysningsstyrke påvirker især den visuelle kommunikation og muligheden for at aflæse ansigter, forstå hændelser og se genstande. Standarden angiver normalt en cylindrisk belysningsstyrke på mellem 50-150 lux afhængigt af arbejdsopgave og lokale.