Sådan fungere det

Organic ResponseSmart sensornode, integreret i hvert armatur

Den integrerede sensor – hjertet i systemet –er opbygget af flere funktioner, og armaturet skal bare sluttes til strømforsyningen, for at systemet fungerer. En PIR-sensor til bevægelsesdetektering gør, at belysningen tændes, når der er mennesker i rummet, og dæmpes og slukkes, når der ikke er. Med Organic Response er lyset kun tændt, når det er nødvendigt.


Organic_Step_1_100px.png Organic_Step_2_100px.png Organic_Step_3_100px.png
Sensoren registrerer bevægelse Sensoren sender et signal til den næste sensor (dens nabo) Lysniveauet justeres i henhold til signalet

Organic_PIR_IR_bounce.png

Kommunikationen mellem armaturerne foregår trådløst via infrarødt signal og minder om en almindelig fjernbetjening. Signalet fra en sensor, der detekterer bevægelse, spredes via gulvfladen til andre sensorer, i form af distribueret intelligens, der videresender samt modtager og sender information om bevægelse og lysniveau.Organic_Presense_levels.jpg

Ved bevægelse er systemet forprogrammeret, så det kun lyser 100 % i den aktuelle bevægelseszone og derefter gradvist dæmpes til armaturrække 16. Jo længere væk man er, desto lavere er lysniveauet. Den anbefalede sensorafstand er 1-3 meter.

Sensorerne reagerer også på dagslys og kan måle lyset på arbejdsfladen, så belysningen automatisk dæmpes ved indfaldende dagslys for at spare yderligere energi

 

Organic_Zones.gif


Automatisk bevægelsesdetektering

Alle armaturer på dette kontor har deres egen sensor, der reagerer på bevægelse. Hver sensor deler, modtager og sender oplysninger til armaturerne i nærheden, således at lyset forplanter sig i lokalet. Sensornoderne ved med det samme, hvor langt væk de er fra den registrerede bevægelse. Jo tættere en person befinder sig på et armatur, jo højere er lysniveauet. Hvis personen derefter nærmer sig et andet armatur, øges dette armaturs lysniveau osv.

Systemet kan også håndtere signaler fra flere kilder og vil altid tilpasse sig det forudbestemte lysniveau, ud fra afstanden til den detekterede bevægelse.

 

Automatisk grundlæggende programmering

Lokaler renoveres og bygges om, og arbejdspladser/undervisningslokaler ændres ofte i takt med, at virksomhedens behov ændres. Eftersom Organic Response er et trådløst system, som ikke kræver ny kabelføring, kan det hurtigt installeres i eksisterende lokaler, der renoveres eller ændres pga. nye lejere. Du kan nemt sætte lysstyringen i drift igen.

Eftersom systemet bygger på infrarød kommunikation, omkonfigurerer systemet automatisk bevægelsesdetekteringen, hvis du opstiller nye skillevægge eller ændrer planløsningen. Forhindrer armaturerne i at kommunikere med hinanden, behøver du kun at ændre armaturets zone eller tilføje en ny zone. Yderligere optimering kan nemt foretages med appen.Eksterne sensorer, som giver komplet dækning

I områder såsom eksempelvis korridorer, er en ekstern Organic Response-sensor en perfekt løsning til optimering af hele arbejdspladsen. Sensoren er kompatibel med alle DALI-armaturer, hvad enten de er indbyggede eller påbyggede eller downlights, og er velegnet til områder, der ikke tillader en integreret løsning. Alle funktioner findes i samme sensor, uanset om den er integreret i armaturet, eksternt indbygget eller påbygget.

Hvis du vil tilføje en skinne med spotlights til din Organic Response-installation, findes der også en ekstern skinnemonteret sensor. 

Gør intet overhovedet – eller tilpas til mindste detalje

Det eneste, du skal bruge for at optimere dit system yderligere, findes i appen. Her kan du eksempelvis justere lysstrømmen og lysniveauet samt kalibrere dagslysstyringen og derefter nemt videresende dine indstillinger til armaturerne i systemet.

Mulighederne er mange. Du kan opdele armaturerne i forskellige zoner, for nemt at skræddersy belysningen til forskellige behov og programmere forskellige scenarier, som du senere nemt kan skifte mellem.