highbay_ENG.png

e-Sense Move Highbay

e-Sense Move Highbay er et lysstyringssystem til industrielle applikationer. Systemet er udstyret med både mikrobølgesensor og PIR-sensor i samme enhed, hvilket gør, at du kan skifte mellem de to teknikker til bevægelsesdetektering eller anvende begge dele samtidigt. Når en sensor detekterer tilstedeværelse, tændes et forudindstillet antal armaturer på et defineret niveau, hvilket giver en jævn og energieffektiv belysning af hele rummet. e-Sense Move Highbay fås med en linse til gange og korridorer eller en linse til åbne rum, hvor der kræves applikationsspecifik detektering.

Sådan fungerer e-Sense Move Highbay

I lysstyringssystemet e-Sense Move Highbay kommunikerer sensorerne trådløst med hinanden. Sensorerne er integreret i et masterarmatur, hvortil der højst kan tilsluttes 20 slavearmaturer via Dali. Ved bevægelsesdetektering sendes information til højst 15 andre masterarmaturer, der tændes med et bestemt lysniveau, som indstilles i forbindelse med idriftsættelsen. 

De dobbelte sensorer giver brugeren mulighed for at skifte mellem bevægelsesdetektering med mikrobølgesensor, PIR-sensor eller begge dele. En mikrobølgesensor kan detektere bevægelser gennem døre og lignende konstruktioner og har en enkel følsomhedsindstilling. Men i applikationer, hvor armaturerne er placeret i nærheden af installationer, hvor der er bevægelse, eksempelvis ventilationssystemer, kan vibrationerne gøre, at mikrobølgesensorens detekteringsfunktion aktiveres. Sådanne steder er PIR-sensorer mere velegnede. Muligheden for at vælge sensor i samme armaturenhed giver uovertruffen fleksibilitet, hvis stedets planløsning eller anvendelsesmåde efterfølgende ændres.

For at optimere systemet yderligere kan e-Sense Move Highbay leveres med to forskellige linser. Optikken til gange og korridorer fokuserer på et smalt og firkantet område, mens linsen til åbne rum har en mellembred/bred fordeling til større flader. 

Funktioner

Bevægelsesstyring

Luxniveau

Fravær med slukning

Trådløs
kommu­nikation

Fjernbetjening

Applikationer

Industri

Lager

 

Idriftsættelse

Antallet af sammenkoblede armaturer, lavt og højt lysniveau, tider mellem fuldt niveau, lavt niveau og slukket samt den ønskede detekteringssensor konfigureres via fjernbetjeningen. Når du har konfigureret det første sensorarmatur, kan du gemme indstillingerne og anvende dem på alle øvrige sensorer. Dette giver en væsentligt hurtigere idriftsættelse, når et stort antal armaturer skal fungere på samme måde. 

Teknik 

Dobbelt PIR-/mikrobølgesensor og RF-enhed (indbygget i armaturerne). Armaturet, som registrerer tilstedeværelse, sender et RF-signal til den eller de armaturer, som er programmeret til at modtage signaler fra det detekterende armatur.  

Download brochure

Tilbehør til e-Sense Move Highbay