motion_ENG.png

e-Sense Motion

e-Sense Motion er et trådløst lysstyringssystem til udendørsmiljøer. Systemet er både åbent og skalerbart; du kan nemt tilføje yderligere armaturer, ændre eller optimere en eksisterende installation og når som helst opgradere til Connected Solution.

Sent om aftenen og om natten er der ofte meget mindre behov for fuld belysning på gang- og cykelstier, på gader og i andre udendørsmiljøer. Hvis belysningen slukkes helt, kan det dog få os til at føle os utrygge. Ved hjælp af e-Sense Motion er det i stedet muligt at tilgodese bebo-ernes behov og samtidig spare energi.

Sådan fungerer e-Sense Motion

e-Sense Motion er et energieffektivt styresystem, som kan programmere lyset efter behovene det pågældende sted. Ved bevægelsesdetektering indstilles et bestemt antal armaturer til et forudbestemt lysniveau, f.eks. 100 %. De tændes foran dig og forbliver tændte bag dig i et fo-
rud-indstillet tidsrum, efter at du har passeret. Ved hjælp af e-Sense Motion kan du spare op til 43 % energi uden at gå på kompromis med følelsen af tryghed og god visuel kom-fort. (KTH 2015, Forskningsprojekt Bromma, dæmp-ning til 50 %).

Linked Solution

Dette er selve platformen til e-Sense Motion. Det er både løs-ningen til et eller flere armaturer ved et busstoppested eller en parkeringsplads og løsningen til et større antal armaturer langs en gang- og cykelsti, et belyst spor eller en lokal gade.

Læs mere

Connected Solution

Løsningen tilbyder alt det, som Linked Solution kan, plus
mulighed for at logge på en webside og kontrollere energiforbruget og følge forskellige måleværdier, f.eks. niveauet for bevægel-sesdetektering.

Læs mere 

Funktioner

Bevægelsesstyring

Styring via app

Trådløs kommunikation

Fjernstyring

  

Applikationer

Cykelsti

Gangsti

Park

Parkering

Legeplads

 

Gade

Løbebane

Entréer


En app gør programmeringen nem

Systemet kan nemt programmeres på stedet ved hjælp af en app og en bluetooth-dongle. Systemet er dobbeltret-tet, hvilket betyder, at alle armaturer fungerer som både master- og slavearmatur, der kommunikerer med hinanden. Efter den indledende programmering skal du bare oprette forbin-delse til et enkelt armatur for at nå alle.

Hvert anlæg tildeles et entydigt ID og en adgangskode, som du skal indtaste for at oprette forbindelse. Med en tydelig oversigt over armaturerne kan du bestemme, hvor mange armaturer, der skal tændes ved tilstedeværelse og i hvor lang tid, samt hvilket niveau de skal dæmpes til efter sidste detektering af tilstedeværelse. Du kan foretage dine egne indstillinger, der er tilpasset til trafikforholdene, eller vælge mellem de forudindstillede belysningsscenarier, der følger med appen.

e-Sense Motion til Android-enheder. Download appen i Google Play.

Google Play icon

Idriftsættelse

Idriftsættelse udføres med en smartphone eller tablet og Fagerhults e-Sense Motion-app.

Teknik

Stolparmaturerna har inbyggda PIR-sensorer för närvarokontroll och armaturerna kommunicerar med varandra via ett radioprotokoll.

On pole-enhet 

e-Sense Motion er en helt igennem fleksibel løsning. Via en fjernsensorboks er det muligt at optimere et hvilket som helst DALI-armatur, hvilket betyder, at du kan opgradere en eksisterende installation – også selvom armaturerne er fra en anden producent. 


Download brochure

 

Armaturer med e-Sense Motion

Tilbehør til e-Sense Motion