Lys og sikkerhed

Lys redder liv

For at skabe sikkerhed på gader og veje er det vigtigt, at der er en god vejbelysning. God belysning giver trafikanter og fodgængere forudsætninger for bedre at se kontraster, farver, former og perifere bevægelser, så de kan opdage farer og vurdere risici i tide.

Det hvide lys opfattes af øjet som et mere naturligt lys og gengiver både farver og former i omgivelserne meget bedre end det gammeldags orangegule lys. Med en bedre farvegengivelse er det nemmere at skelne mellem ting i mørket. 

Vores øjne

I vores øjne er der forskellige slags lysfølsomme receptorer. To af dem kaldes tapper og stave. Tapperne sidder i den gule plet. De opfanger farver og detaljer og behøver lys for at fungere godt.

Det er derfor, at vi har svært ved at skelne konturer og farver i mørke. Stavene er meget lysfølsomme og står til gengæld for vores mørkesyn samt det, vi kan se i periferien.

Når vi bliver ældre, forringes både vores reaktionsevne og vores syn ofte. En 40-årig behøver for eksempel 4 gange så meget lys for at kunne se lige så godt som en 20-årig. En 60-årig behøver 8 gange så meget lys. Ældre trafikanter er også mere følsomme over for blænding og kan have et dårligere farvesyn på grund af, at øjets linse bliver mere gul med alderen. Med en aldrende befolkning bliver det endnu vigtigere at have veloplyste veje ­med et hvidere lys for at forhindre ulykker. 

Det er vigtigt at planlægge vejbelysningen, så der opnås den bedst mulige luminans på vejbanen, samtidig med at der skal være en jævn luminans på våde vejbaner. 

Våde vejbaner

Når det er mørkt og vådt udenfor, ser man dårligst og har mest brug for god gadebelysning. Et jævnt lys er et af de vigtigste kvalitetsaspekter for sikkerheden. Vejbelysningsklasse L stiller krav til jævnheden af refleksionen fra vejbanen, og refleksionen øges, når vejen er våd. 

Udgangspunktet for vores lysberegninger er derfor at vælge en optik, som er tilpasset til våde vejbaner. En optik, som giver den bedste jævnhed under de dårligste forhold.

En jævnt oplyst vej gør det nemmere at se, hvad der sker på og ved siden af vejen. Mængden af omgivelseslys har ligeledes betydning for, om man kan se, hvad der sker uden for vejbanen. Hvis der er for lidt omgivelseslys, påvirker det jævnheden ved f.eks. vejkurver.

Belysningsløsninger bør også fungere sammen med det omgivende lys. Derfor er det vigtigt at se på helheden og ikke kun på den strækning, der skal belyses. Hvordan vi lyssætter uderummet påvirkes af konfliktpunkter som f.eks. vejkryds, rundkørsler og fodgængerfelter. Vi har brug for den rette belysning på rette sted.