Avanceret teknik til lave investeringsomkostninger

Evolume kombinerer fremragende lyskvalitet og visuel komfort med et moderne og omkostningseffektivt design. Takket være det flade udseende falder stolpearmaturet godt ind i en række forskellige miljøer. 

Du kan vælge blandt et stort udvalg af optik, som er tilpasset til forskellige anvendelsesområder, og optimere løsningen med lysstyring for at mindske energiforbruget yderligere. Det gør Evolume-serien til en fremtidssikret investering.  

Download pdf af Evolume

fagerhult_evolume_intro.jpg
fagerhult_evolume2.jpg

Evolume 2 til vejbelysning

Nu udvides Evolume-serien med et stærkere alternativ med en høj lysstrøm. Med stolpearmaturet Evolume 2 kan vi tilbyde komplette, energieffektive belysningsløsninger til hele bymiljøet. Evolume 1 opfylder behovet på gader, gang- og cykelstier samt mindre parkeringspladser. Evolume 2 er et større armatur med avanceret optik, som giver en lysstrøm på op til 18.300 lumen. Det er en kraftigere version, som er beregnet til vejbelysning på bredere hovedgader, motorveje og store parkeringspladser.

Et vejbelysningsanlæg kan omfatte flere hundrede stolper, og i den forbindelse tæller hver watt. Derfor har Fagerhults udviklingsteam fokuseret på at få så meget lys som muligt ud af armaturet.

Evolume 2 fås som 3000 K (730) eller 4000 K (740)

Visuel komfort

For Fagerhult betyder visuel komfort, at lyset fra belysningen skal være en positiv oplevelse – både for den, der ser lyset på afstand, og for den, der befinder sig i lyset. Det er lykkedes os at minimere blændingen ved hjælp af Fagerhults specialudviklede AGC-linser (Advanced Glare Control) og skabe en god jævnhed.

Linserne er ekstra store og sidder tæt sammen i en enkelt lysklynge – en udformning, der optimerer den visuelle komfort. Linserne er til og med forsænkede i armaturet for at minimere blænding.

Læs mere om visuel komfort

Optimeret optik

Belysningsteknisk er Evolume optimeret i henhold til kravene i den seneste belysningsstandard, og du kan vælge mellem flere linser med forskellige lysfordelinger. De er tilpasset forskellige anvendelsesområder, lige fra veje, gader og parkeringspladser til gang- og cykelstier og våde vejbaner.

Nogle af de vigtigste parametre, som vores AGC-linser (Advanced Glare Control) er optimerede i forhold til, er maksimal stolpeafstand, maksimalt lys inden for arbejdsområdet, maksimal lysstyrkeklasse og maksimal blændingsklasse under de givne forhold. 

Læs mere om vores AGC-linser

Energibesparelser med CLO og natsænkning

Lysstrømmen mindskes med tiden, når man bruger LED-dioder. En ny diode giver mere lys end en diode, som har været i brug et stykke tid. I Evolume anvendes der derfor CLO (Constant Light Output). Det indebærer, at driveren programmeres således, at den leverer mindre strøm i begyndelsen af produktets levetid og mere i slutningen. Lysstrømmen forbliver konstant, hvilket giver store potentielle energibesparelser.

Med natsænkning kan der opnås store energibesparelser, uden at belysningen slukkes. Evolume tilbyder forskellige versioner af natsænkning, hvilket indebærer, at lysstyrken reguleres ned til 50 % i et bestemt antal forudbestemte timer for derefter at vende tilbage til fuld styrke. Det kan give en energibesparelse på op til 25 % uden at give afkald på tryghedsfølelsen eller den visuelle komfort.  

Læs mere om natsænkning

Trådløs bevægelsesstyring til aktive udendørsmiljøer

e-Sense motion er et energieffektivt styresystem, som kan programmere lyset alt efter behovet på stedet. Armaturerne dæmpes automatisk, når der ikke er nogen til stede. Når det detekteres, at der er nogen til stede, tændes et forudbestemt antal armaturer til det forudindstillede niveau, eksempelvis 100 %. 

Se mere om e-Sense Motion

Tilpasset dit projekt

Alle projekter er forskellige. Derfor kan de forskellige stolpearmaturer i Evolume-serien let tilpasses mht. lysstrøm, farvetemperatur, kabler og andet, der kan være afgørende for anlæggets funktion. Eller hvorfor ikke vælge en unik armaturfarve?

Takket være Fagerhults store viden om belysning kan vi tilpasse vores produkter til dine behov – med stor leveringssikkerhed.

Find din Fagerhult kontakt

Referenceprojekt