Fagerhult_HC_intensive_care.jpg

Rum til intensiv behandling

Rum på intensivafdelinger bliver let tekniske og skræmmende for patienten, samtidig med at personalet har brug for lys til behandlingen. Med den rette belysningsløsning kan alles behov tilgodeses. Intensivafdelingen er først og fremmest beregnet til omsorg, og hele rummet er udformet med henblik på at give god adgang til medicintekniske installationer og give et godt arbejdslys for personalet. Den rette udformning af både rummet og belysningen tilfredsstiller både personale og patienter uden at give afkald på det vigtigste – et godt lys til behandling.

Intensivvårdsrum på dagen

Løsningen med indbygget Multilume Hydro muliggør et dynamisk lys, der kan ændres i løbet af dagen. Selvom patienten ofte er medicineret og skifter mellem søvn og bevidsthed, kan et koldere, relativt intensivt lys i dagtimerne hjælpe patienten med at komme ind i den rette døgnrytme.

Produkter

Intensivvårdrum på kvällen

Om aftenen skal patienten tilbydes et lys med lidt lavere intensitet og varmere farvetone, så melatoninproduktionen ikke forstyrres i vågne perioder, og så kroppen forberedes på nattesøvnen.

Produkter

Intensivvårdsrum på natten med amber

I de stille nattetimer oplyses rummet med lave niveauer af amber fra Multilume Hydro. Lyssætningen giver patienten de rette forudsætninger for søvn og restitution uden at blive generet af lyset i vågne perioder.

Produkter

Dette skal du tænke på

Forudindstillede scenarier

Forudindstillede scenarier gør det nemt at justere lyset og nemt at forstå, hvordan lyset justeres. Aktiviteterne i rummet er afhængige af mulighed for masser af lys, når der virkelig er behov for det, normalt 1000 lux på sengen. 

Lys, der følger patientens døgnrytme

Jo mindre patientens døgnrytme forstyrres, jo bedre bliver forudsætningerne for søvn og restitution. Derfor er det vigtigt, at patienten får masser af lys om dagen, så han/hun bliver mindre søvnig, og så der opnås de rette forudsætninger for en god nattesøvn. Om eftermiddagen og om aftenen mindskes intensiteten, og lyset bliver varmere, hvilket øger melatoninproduktionen. Om natten bør intensivt og koldt lys undgås.