Fagerhult_HC_patient.jpg

Lys i patientrummet

Et patientrum er meget komplekst set ud fra en lyssætningsvinkel, da både patientens og plejepersonalets behov skal opfyldes. Patienten har brug for et roligt og stressfrit miljø, der føles trygt og omsorgsfuldt, og som fremmer heling og velvære hele døgnet rundt. Personalet har brug for godt arbejdslys til at kunne undersøge, behandle, medicinere og føre journal hele døgnet rundt.

I dagtimerne suppleres det indfaldende dagslys med et intensivt, relativt koldt omgivelseslys med en stor andel af blåt lys. Lyset skabes af delen til almen belysning i Eira, oplysdelen i Aluflex Medica og af Pleiad Wallwasher mod modstående væg. Denne lyssætning mindsker produktionen af melatonin og stimulerer produktionen af kortisol, så det er lettere at holde sig vågen i løbet af dagen. 


Patienttoilet

Et patienttoilet hører sammen med patientrummet og skal opfylde mange forskellige behov. Det udformes med henblik på at være lettilgængeligt, også for bevægelseshæmmede, med tilstrækkeligt meget plads. Det skal samtidig være let at holde rent. 

Toilettet er en del af patientens sfære og kræver et godt lys, både for patienten og for personalet. Et godt alment lys opnås med Discovery Evo, som kombineres med Monitor over spejlet til at give lys i ansigtet.

Produkter

Om eftermiddagen og aftenen reduceres niveauerne, og lyset bliver varmere. Lyssætningen følger anbefalingerne angående lys, der understøtter døgnrytmen og forbereder kroppen på natten ved at fremme melatoninproduktionen. Det varme lys skabes af oplysdelen i Aluflex Medica og af Pleiad Wallwasher mod modstående væg.

Produkter

Også om natten er der brug for belysning i patientrummet, og så er det bedst med et lys helt uden blå indslag, så den vigtige nattesøvn ikke forstyrres. Amber er et lys, hvor vi ganske enkelt har fjernet lysets blå andel. Ved at lyssætte med lave niveauer af amber skaber vi tilstrækkeligt med lys til, at personalet kan kigge til patienten, og til at patienten kan orientere sig i rummet. Som nattebelysning med amber bruges kun nedlyset i Aluflex Medica. 


Patienttoilet

Et toiletbesøg om natten kan let forstyrre søvncyklussen med forkert intensitet og farvetemperatur. Om natten bruges der derfor kun Monitor med amber, som giver tilstrækkeligt lys til toiletbesøg uden at dæmpe melatoninproduktionen.

Produkter

Ved undersøgelse kræves der lys med mindst 1000 lux på sengen, og der opnår vi ved at kombinere lyset fra Aluflex Medica og Eira. Eira har rundstrålende alment lys og retningsbestemt undersøgelseslys i en og samme løsning. Pleiad Wallwasher giver supplerende omgivelseslys. 

Produkter

Dette skal du tænke på

Kontrol over lyset

Patienten skal i størst mulig udstrækning kunne kontrollere sit eget lys og vælge, hvilket lys han/hun ønsker. På sygehuset befinder patienten sig i en udsat situation, hvor han/hun er afhængig af andre, og jo mere man selv kan kontrollere, jo større tryghed giver det. 

Farvevalg

Vi ser stadig flere patientrum med vægge i stærke farver, men husk, at farven på væggene også påvirker lysets farve. Lyse, attraktive rum er med til at høje patientens humør i den ofte kedelige rutine på et længere sygehusophold. Udformning og rummets farvesætning kombineret med en god belysning og strømforsyningskanaler, som har et diskret og ikke så teknisk design, er også med til at give en mere behagelig atmosfære.