fagerhult_healthcare_heroimage3.jpg

Guider til belysning i sundhedsvæsenet

For både patienter og personale er funktionen en afgørende forudsætning. Et godt udformet lys hjælper med at opnå mere sikre diagnoser og bedre behandling, men også et miljø, hvor patienterne kan slappe af og vænne sig til situationen.

Patientrum

Et patientrum er meget komplekst set ud fra en lyssætningsvinkel, da både patientens og plejepersonalets behov skal opfyldes.

Læs vor guide til god belysning i sengestuen 

 

Personalerum

Et personalerum er personalets eget afslapningsområde, hvor der er plads til hvile og samtale. Rummet skal derfor have en lyssætning med både direkte og indirekte lys.

Se guide for personalerum  

 

Intensivvårdsavdelning

Rum til intensiv behandling

Rum på intensivafdelinger bliver let tekniske og skræmmende for patienten, samtidig med at personalet har brug for lys til behandlingen. Med den rette belysningsløsning kan alles behov tilgodeses.

Se guide for intensiv 

 

Korridor i sjukhus

Gang

Lyset i gangen må ikke blænde patienten, som transporteres i sengen, og samtidig udføres mange af personalets arbejdsopgaver rent faktisk her. 

Se guide for korridor  

 

Väntrum på sjukhus

Venteværelse

Uanset om vi venter som patient eller som pårørende, er venteværelsets udformning og lyssætning meget vigtig for at øge tryghedsfølelsen og mindske frustrationen.

Se guide for venteværelset 

 

Entré på sjukhus

Entré

Et indbydende indgangsparti med god lyssætning er det første, der møder os som besøgende. Lyset hjælper os med at orientere os og finde frem til det rette sted, og det får os til at føle os godt tilpas.

Se guide for entré