fagerhult_industry_warehouse.jpg

Lager

Lager og logistikcentre kan være meget store. Ofte er der også højt til loftet for at udnytte arealet effektivt. Når vi tænker på et lager, ser vi rækkevis af høje lagerhylder, men et lager indeholder også arealer til opstilling, pakning og lastning. Det betyder, at belysningen skal tilpasses højden og til, hvordan arealerne anvendes. Et distributionscenter har måske en højere anvendelsesgrad end lagerarealet i et industrianlæg.

Her har vi placeret et middelstrålende InduLED med 12.000 lumen i en lagergang. Her sidder armaturerne tættere end i nedenstående løsning med Hero og lyser derfor lodret og mere jævnt på lagervarerne.

 

Her har vi i stedet placeret et middelstrålende Hero med 12.000 lumen i samme lagergang. Her skal der bruges færre armaturer, hvilket giver længere afstand mellem armaturerne, men der mistes lidt jævnhed på de lodrette flader.

Produkter

Hero Middelstrålende

Udviklet til industri faciliteter, lager lokaler og sportshaller. Velafblændet med forskellige lumenpakker, giver et godt, blændfrit lys også fra større lofthøjder.

Go to product

InduLED Middelstrålende

Udviklet til industrien med fokus på effektivitet og økonomi. Flere forskellige lumenpakker giver en optimeret løsning til forskellige højder og behov.

Go to product

Pakningen kan foregå automatisk eller manuelt, men der er altid personale på stedet, som sørger for, at de rette ting kommer i den rette pakke og på den rette palle. Et godt lys gør synsopgaven nemmere og bidrager til, at man undgår fejl. Minimumskravet er 300 lux, men ved et manuelt pakkebord bør man stræbe efter 500 lux.

Her har vi valgt en bredstrålende Hero med 12.000 lumen, som giver et godt, vedligeholdelsesfrit lys fra stor højde uden at gå på kompromis med lyskomfort, afblænding og energieffektivitet.

Produkter

Hero Bredstrålende

Udviklet til industri faciliteter, lager lokaler og sportshaller. Velafblændet med forskellige lumenpakker, giver et godt, blændfrit lys også fra større lofthøjder.

Go to product

Området anvendes intensivt på visse tider af døgnet og mere sporadisk på andre, alt efter hvornår levering skal foregå. Et enkelt styresystem kan dæmpe belysningen, når området ikke anvendes, og sørge for, at der altid er lys, når der er brug for det. Der håndteres altid gods og dokumenter, og personalet skal kunne læse etiketter og fragtpapirer uden problemer. En fejl kan betyde, at man har en skuffet kunde i røret dagen efter. Kravet er 300 lux.

Her er der anvendt bredstrålende InduLED-armaturer med 12.000 lumen og linjeprismer, som giver en bedre afblænding og lyskomfort for de medarbejdere, der arbejder på stedet.

Produkter

InduLED Bredstrålende

Udviklet til industrien med fokus på effektivitet og økonomi. Flere forskellige lumenpakker giver en optimeret løsning til forskellige højder og behov.

Go to product

Dette skal du tænke på

Lysplanlægning i store haller

Jo højere lagerreolerne er, desto mere lys kræver det for at nå hele vejen ned i gangen. Når det gælder lagre, siger EN 12464-1, at lokaler, der anvendes hele tiden, og hvor man skal kunne opfatte en smule detaljer, skal være oplyst med 200 lux. I bemandede gange skal der være mindst 150 lux ved gulvniveau. Hvis gangen ikke anvendes hele tiden, rækker det med 100 lux ved gulvniveau. Når det gælder den lodrette belysning er minimumskravet 50 lux, men man bør stræbe efter mindst halvdelen af den vandrette værdi.

Lysplanlægning på mindre steder

Ofte planlægges lageret som ét stort areal, men også et lager indeholder arbejdspladser, hvor nogen står foran en terminal, pakker på et bord eller håndterer fragtpapirer. Disse steder skal der være mere lys, så personalet har mulighed for at gøre et godt stykke arbejde. Dette regnes for at være en arbejdsplads med kontinuerligt arbejde, hvor 500 lux er ønskværdigt.

Lysstyring og energibesparelse

En del af bedømmelsen af lageret og funktionerne bør være en gennemgang af, hvordan lageret rent faktisk fungerer og anvendes. Måske er det ikke nødvendigt at oplyse hele lageret hele tiden? Lysstyring bliver en stadig mere almindelig del af især lagergange eller lagerlokaler. Hvis der ikke opholder sig nogen på gangen, dæmpes lyset, og det øges, når der er bevægelse.