Lys og sundhed i sundhedsvæsenet

Uafhængige undersøgelser har vist, at der er en direkte sammenhæng mellem dagslys og vores følelse af velvære. Lys har en positiv effekt på den menneskelige organisme og styrer vigtige processer. Vores biologiske ur styres af lysets intensitet og spektrale sammensætning – hvor den blå del af spektret spiller den største rolle.

Manglende dagslys i længere perioder skaber søvnproblemer, da produktionen af søvnhormonet melatonin og stresshormonet kortisol kommer ud af takt. Disse hormoner regulerer døgnrytmen, og et belysningskoncept, som er i samklang med vores interne ur, fremmer vores velvære.

Lyset set fra patientens vinkel

Patienter har sjældent mulighed for at komme ud og tilbringer størstedelen af tiden på sygehuset i sengestuen. Selve sygehusopholdet føles ofte fremmed og ubehageligt, og rummets lyssætning er utrolig vigtig, både følelsesmæssigt, biologisk og visuelt. 

Når lyset er planlagt korrekt, kan det hjælpe med til at skabe en positiv oplevelse og bidrage til mindre stress i en ellers ubekvem situation. Den kliniske situation bliver mindre formel, mindre truende og mere bekvem ved strategisk brug af farvet lys eller lys, som langsomt ændrer farve i løbet af dagen.

Rent visuelt har patienten brug for et lys, der er tilpasset til patientens behov, og som patienten selv kan kontrollere. Belysningsplanlægningen set ud fra patientens vinkel handler altså om at fokusere på helheden, fra at skabe et biologisk effektivt lys, som kan hjælpe med at fremme restitutionen, til et godt læselys eller et lys, der hjælper med at finde toilettet om natten.

Se vore løsninger til lyssætning af sengestuen.

Personalets lys

Personalet har til gengæld brug for et godt udformet arbejdslys, som bidrager til mere sikre diagnoser og bedre behandling af patienterne. Samtidig påvirkes personalet også biologisk og følelsesmæssigt af lyset. Meget dagslysindfald er godt for alle, da det hjælper vores underbevidsthed med at holde styr på tiden. Det bedste er naturligvis at gå ud, når man holder pause.

Et godt planlagt arbejdslys med meget omgivelseslys oplyser vægge og loft, samtidig med at der er tilstrækkeligt lys i selve synsområdet. Omgivelseslys  fra store flader øger pupillens lysindtag og holder personalet friske og vågne på lange arbejdsvagter hele døgnet rundt.

Forindstillede lysscenarier gør det nemt for personalet at justere lyset i de forskellige rum. Sommetider er der brug for mere lys og andre gange mindre lys. Personalet kan udføres deres arbejde, samtidig med at perioderne med høje lysniveauer i eksempelvis sengestuen kan begrænses. Afhængigt af aktiviteten bør undersøgelseslyset normalt være mellem 500 og 1000 lux. 

Læs mere om omgivelseslys.