Symbolforklaring

Symbolet angiver armaturets lysspredning, direkte, direkte/indirekte, asymmetrisk, rundstrålende, etc. Flere symboler ved samme armatur angiver at armaturet findes i flere forskellige udførelser.

 

Angiver hvilken lyskilde/lyskilder der passer til armaturet. Flere symboler ved samme armatur angiver at armaturet fås til flere forskellige lyskilder.

 

Symbolerne angiver at armaturet er forsynet med hvid LED, respektive LED med farvetemperaturveksling alternativt med RGB-växling.

 

Angiver armaturets IP-klasse. Flere viste tal angiver at armaturet kan have en klasse oppefra og en klasse nedefra eller at armaturet kan tilpasses en højere IP-klasse. Se tabellen nederst på siden.

 

Klasse I, brugsformål med driftsisolering. Forsynet med et tilslutningssted for jord.

 

Klasse II, brugsformål med dobbelt isolering. Brugsformålet skal være mærket med symbolet.

Klasse III, brugsformål skal være mærket med symbolet. Armaturet forsynes med ekstra lav spænding.

Betyder at armaturet fås med emLED alternativt at armaturet fås i konventionelt nødlysudførelse.

Betyder at lysarmaturets overflade temperatur er begrænset iht. krav i EN 60598-2-24 (max 90 °C på armaturets overside ved normaldrift).

Angiver maximal normal omgivelsestemperatur for armaturet. Da intet andet er angivet gælder 25 °C. Typeskilt på armaturer beregnet til temperaturer der overstiger 25 °C er forsynet med separat ta-mærkning hvor den maximale temperatur angives.

En stor del af vore armaturer kan anvendes ved højere temperaturer, ved forespørgsler om dette kontakt vor kundetjeneste for mere information.

Betyder at armatur ikke må dækkes af isolering.

 

 

 F-symbolet som viste at armaturet kunne monteres mod normalt brændbart materiale er fjernet fra produktstandarden for belysningsarmaturer EN 60598-1.

I seneste udgave af standarden skal armaturer nu mærkes hvis de ikke kan monteres i eller mod brændbart materiale eller dækkes med isolering.

Alle Fagerhult-armaturer opfylder kravene og kan indbygges eller monteres mod normalt brændbart materiale. I de tilfælde armaturet ikke må dækkes af isolering fremgår dette i Fagerhults produktinformation og montagevejledninger.