Rengøring og vedligehold af belysningsarmaturer

Armaturerne bør normalt rengøres i forhold til tilsmudsningsniveau, se evt. Branchevejledning fra DAnsk Center for Lys, maj 2017. Reflekterende flader bør rengøres, når støv og anden forurening opdages.

Elektriske komponenter eller kabler må ikke udsættes for rengøringsmidler eller vand. Det er vigtigt at slå spændingen fra inden rengøring af armaturer.
Vi lagerfører egnede rengøringssæt. Disse kan bruges til alle materialer, både ved normal og kraftig tilsmudsning.


Et rengøringssæt (Best. nr 94759) indeholder:

• 1 liter koncentreret universalrengøringsmiddel (rækker til ca. 200 liter færdig opløsning).
• 6 stk. universalrengøringsklude til vådvask.
• 1 stk. vaskeskind til aftørring.
Rengøringsanvisninger (kan også rekvireres separat hos Fagerhult).