Installation af armatur

Læs de medfølgende installationsanvisninger igennem, og følg dem ved installationen.

Hvad gør man, hvis...?


1. Lysrøret ikke tændes, eller armaturet ikke vil "slippe" standbytilstand

• Kontrollér, at der er spænding på armaturet, og at der ikke foreligger en kortslutning.
• Kontrollér, at lysrørene i armaturet er intakte.
• Kontrollér, om netspændingen er tilstrækkelig, da lysrøret ellers ikke tændes. Undlad at anvende et armatur kontinuerligt med for lav spænding, da dette kan ødelægge HF-forkoblingen.
• I tilfælde af kulde kan komponenternes egenskaber forandres så meget, at HF-forkoblingen ikke længere fungerer tilfredsstillende. Lysrørene tændes ikke med sikkerhed, eller HF-forkoblingen kan gå direkte i standbytilstand. Foretag en funktionskontrol af armaturerne ved stuetemperatur.


2. Lysrøret blinker, tændes ikke eller slukker tilfældigt

• Armaturet er forsynet med et lysrør med forkert effekt eller HF-forkobling.
• Kontinuerlig overspænding. Mål netspændingen i armaturet.
• Nogle ledere er afbrudt eller sidder løst. Kontrollér tilslutningerne.
• I kolde omgivelser forandres både HF-forkoblingens og lysrørets egenskaber, så lysrøret ikke kan fortsætte med at brænde.
• For lang intern kabeltrækning.


3. Lysrørets katoder gløder, men røret tændes ikke

• For lav netspænding. Mål spændingen ved armaturet.
• Glimtænderen i et armatur med konventionel reaktor kan være defekt.
• Armaturet er forsynet med et lysrør med forkert effekt eller HF-forkobling eller af et forkert mærkat.


4. Lysrørets ender er mørke, eller katoderne blinker

• Kontrollér, at lysrøret er intakt, som angivet under punkt 1.
• Nogle ledere er afbrudt eller sidder løst. Kontrollér tilslutningerne i henhold til punkt 2.
• For dæmpbare HF-forkoblinger anbefales det at lade lysrørene brænde ind i 100 timer, før der foretages reguleringer.
Bemærk, at det er helt normalt, at lysrørenes ender bliver mørke efter lang
tids brug. Dette er blot et tegn på, at lysrørene er ved at være brugt op.


5. Lysrørene har kort levetid

• Tændes armaturgruppen for ofte i løbet af døgnet? Et lysrørs nominelle levetid er baseret på en brændetid på tre timer pr. tænding (otte tændinger pr. døgn). Hvis man med en konventionel reaktor har klart flere tændinger, reduceres lysrørets levetid markant.
• Armaturet er forsynet med et lysrør med forkert effekt eller HF-forkobling eller af et forkert mærkat.
• En dårlig forbindelse i strømkredsen kan reducere lysrørets levetid.

 

6. Armaturet afgiver mindre lys end normalt

• Netspændingen er for lav. Mål spændingen ved armaturet.
• I kolde miljøer reduceres lysudbyttet fra lysrøret markant, samtidig med at HF-forkoblingens egenskaber ændres.


7. HPFI-relæer eller sikringer udløses, når der tændes for lyset

• Der kan foreligge en jordings- eller kortslutningsfejl i armaturgruppen.
• Der er for mange armaturer på samme gruppe, se Sikring af HF-forkobling.
• Hvis der sluttes et forkert måleinstrument til strømkredsen, kan HFIrelæet
udløses.


8. Problemer med lysstyringssystemer

• Kontrollér altid, at armaturerne er beregnet til den anvendte styring/regulering, før du slutter strømmen til.
• Tilslutningerne til 1–10 V-styrekredsene er mærket (+) og (-). Kontrollér polariteten.
• Hvis antallet af armaturer er stort, eller hvis styrekredsen er lang, kan det være nødvendigt at anvende en signalforstærker i styrekredsen. Styrekredse til HF-forkoblinger med digitalstyring har en længde på maks. 250 m.