Checkliste ved fejl

Afhjælpningsskema ved fejl i armaturer med HF-forkoblinger.


1. Spænding til armaturet


• Kontroller, at der er spænding på armaturet. Kontroller netspændingsniveauet gennem
måling. Hvis armaturet er forsynet med regulerbar HF-forkobling, skal du også
kontrollere styrespændingsniveauet, hvis det kan måles (analog 1–10 V jævnstrøm).
Afbryd styrekredsen, og kontrollér, om lyset tændes (100 %).


• Afbryd for en sikkerheds skyld altid spændingen i forbindelse med nedenstående
kontroller. Hvis armaturet er forsynet med regulerbar HF-forkobling, skal du også
huske at afbryde styrekredsen.


2. Lysrør


• Kontrollér, at lysrørenes effekt og type svarer til angivelserne på typeskiltet. Kontrollér
samtidig, at HF-forkoblingens effekt svarer til effektangivelsen på mærkeskiltet.


• Kontrollér, at lysrøret er monteret rigtigt i fatningen (lysrøret skal drejes og trykkes
helt ind i fatningen). Kontrollér samtidig fatningerne, og sørg for, at lysrørene sidder
godt fast (fatningerne skal sidde godt fast mod armaturet). Fjern støv, snavs, fedt etc.
efter behov. Bemærk, at visse typer af lysrør kun kan anbringes på en bestemt måde
i armaturet.


• Udskift lysrør, der ikke tændes, med nye og intakte lysrør (selv nye lysrør kan være
defekte), og tænd for strømmen. I 2-rørsarmaturer skal begge lysrør skiftes.


3. Tilslutninger


• Hvis lysrørene ikke tændes, skal du slå strømme fra, og kontrollere kablerne for løse
forbindelser samt sikre, at der ikke sidder isoleringsmateriale på tilslutningernes
kontaktflader. Ofte afsløres løse tilslutninger gennem tilsodning og brænding.


4. HF-forkoblingen


• Afbryd netspændingen til forkoblingen i ca. 20 sekunder, og slå derfter spændingen
til igen. HF-forkoblinger er normalt konstrueret, så de udkobles i tilfælde af defekte
lysrør eller afbrydelser. For HF-forkoblinger er situationen den samme, hvis lysrøret
ikke er drejet korrekt ind i fatningen (punkt 4), eller hvis der er dårlige forbindelser
i lysrørskredsen (punkt 4 og 6). Det er ikke alle typer af HF-forkoblinger, der tillader
udskiftning af lysrør, uden at spændingen slås fra.