Installation, fejlsøgning og vedligeholdelse

Læs de medfølgende installationsanvisninger igennem, og følg dem ved installationen.

Sørg for at kortslutte fase- og nullederne, når du foretager isolationsmåling
af armaturer med HF-forkoblinger! Du må udelukkende foretage
måling mellem de sammenkoblede fase- og nulledere og jordtilslutningen
med en jævnspænding på maks. 500 V.

Husk at adskille fase- og nullederne efter målingen, og forbind tilslutningsklemrækkerne korrekt.