fagerhult_hf-don.jpg

Terminologi ved HF forkoblinger

Varmstart 

Et velkontrolleret tænding af et lysrør, hvor katoderne i rørets ender varmes op til en
optimal temperatur, så der opnås en kontrolleret udladningsproces. Dermed skabes de
bedste forudsætninger for at maksimere lysrørets levetid.

Koldstart 

Lysrøret tændes uden forvarmning af katoderne. Det forårsager slitage og hurtigere
forbrug af katodernes emissionsemne. Fordelene ved denne startmetode er, at de
elektroniske forkoblinger bliver mindre og billigere. Det mest oplagte anvendelsesområde
er industrilokaler og andre miljøer, hvor lysrør tændes og slukkes maks. 1–2 gange
om dagen.

Nominel spænding

Armaturets typeskilt indeholder en angivelse af driftsspændingen. Normalt regner
man med, at en HF-forkobling arbejder problemfrit inden for ±10 % af den nominelle
spænding. Kontrollér, at spændingen er korrekt, da en for høj eller lav spænding kan
beskadige elektronikken. De fleste HF-forkoblinger fungerer også med jævnspænding.

Harmoniske overtoner 

Overtoner er forvrængninger på forsyningsnettet forårsaget af uens belastning. Overtonerne fører blandt andet til vandrestrømme, høje magnetfelter og forstyrrelser af
følsom elektronik. Computere, frekvensomformere og konventionelle fasekompenserende
armaturer er skyld i kraftige overtoner. For computere er THD-værdien normalt ca. 80 %, mens den for konventionelle armaturer er ca. 20 % og for HF-forkoblinger ca. 10 %. Også HF-forkoblinger af lav kvalitet kan være skyld i overtoner

THD 

THD står for Total Harmonic Distortion og er udtryk for den samlede forekomst af
overtoner.

Driftfrekvens 

Frekvens på den strøm, der driver udladningsprocessen i lysrøret. I armaturer med
magnetiske forkoblinger svarer den til netfrekvensen på 50 Hz. En HF-forkobling konverterer
netfrekvensen til ca. 25–50 kHz. Samtidig forbedres lysrørets virkningsgraden
med ca. 10 %. Eftersom driftsfrekvensen også modulerer lyset, kan den nogle gange
forårsage problemer med infrarøde detektorer, der anvendes i alarmsystemer og til
belysningsstyring. Problemet kan dog undgås ved at vælge korrekt HF-forkobling.

Katod

Kaldes også for elektrode. En wolframspiral i hver ende af røret belagt med berylliumoxid.
Når denne varmes op, afgives der elektroner, der kan opretholde udladningen
i lysrøret. Hvis katoderne har en forkert temperatur, reduceres lysrørets levetid. Især
i forbindelse med dæmpning, hvor effekten i lysrøret reduceres, kan koldemission
reducere lysrørets levetid markant.