Sikring af HF forkobling

Automatsikringer til grupper med armaturer forsynet med HFforkoblinger skal dimensioneres ikke blot efter mærkestrømmen, men også efter startstrømmen. Den kortvarige startstrøm, der opstår, når armaturerne tændes, kan udløse automatsikringen, hvis denne e

Startstrømmen frembringes af kondensatorerne i HF-forkoblingens
netfilter. Størrelsen af startstrømmen afhænger ikke af
HF-forkoblingens effekt, men derimod af dens konstruktion. Der
er relativt store forskelle i størrelsen af startstrømmen mellem de
forskellige HF-forkoblingsfabrikater. På grund af startstrømmens
karakteristika anbefaler vi, at der anvendes automatsikringer med
C-karakteristik.
Hvis der er behov for at tilslutte flere HF-forkoblinger end det
antal, der fremgår af kolonne 1, bedes De kontakte vores tekniske
afdeling for at diskutere en given løsning nærmere.
Eftersom producenterne løbende udvikler deres produkter, er
oplysningerne på denne side ikke bindende. Kontakt eventuelt
producenten af den pågældende HF-forkobling for at få de mest
opdaterede oplysninger.
Vi forbeholder os ret til ændringer og tager forbehold for eventuelle
trykfejl.
Af nedenstående tabeller fremgår det, hvor mange HF-forkoblinger
der kan sluttes til en belysningsgruppe, der er sikret med en
16 A-automatsikring af C-typen. Vi angiver to forskellige værdier:

Kolonne 1

værdien angiver det antal HF-forkoblinger af den
anvendte type og det anvendte fabrikat (Osram, Philips, Tridonic,
Helvar), der maksimalt kan sluttes til automatsikringen. Dvs. hvis
antallet af HF forkoblinger, som angives i kolonne 1 ikke overskrides,
så behøver fabrikat og type af forkobling ikke være kendt for at
kunne dimensionere anlægget korrekt.

Kolonne 2

værdien angiver det antal HF-forkoblinger, der maksimalt
kan sikres. Værdien skal ses som en indikation af det mulige.
De fleste fabrikater og typer af HF-forkoblinger ligger inden for
intervallet mellem de værdier, der er angivet i kolonne 1, og de
værdier, der er angivet i kolonne 2.

 

T5

Effekt
HF-std
HF-dim
  Kolonne 1
Samtlige HF
Kolonne 2
Visse HF
Kolonne 1
Samtlige HF
Kolonne 2
Visse HF
1×14 47 122 46 150
2×14 22 47 20 78
3×14 44 47 34 47
4×14 42 47 26 47
1×21 47 86 46 120
2×21 22 47 20 60
1×28 47 86 26 83
2×28 22 47 20 48
1×35 22 86 32 76
2×35 22 47 18 34
1×24 44 103 47 150
2×24 20 53 38 52
1×39 44 61 45 76
2×39 20 32 20 32
1×49 22 56 32 48
2×49 20 30 18 32
1×54 38 47 26 76
2×54 20 26 20 32
1×80 20 30 20 38
2×80 16 20 15 20

 

T8

Effekt
HF-std
HF-dim
  Kolonne 1
Samtlige HF
Kolonne 2
Visse HF
Kolonne 1
Samtlige HF
Kolonne 2
Visse HF
1×18 48 122 47 86
2×18 48 75 20 70
3×18 20 80 24 56
4×18 20 56 20 38
1×36 47 82 45 70
2×36 37 56 20 56
1×58 47 60 40 56
2×58 20 26 20 30
1×70 34 47 - -
2×70 18 20 - -
- = p.t. ingen data
       

 

 T5C

Effekt
HF-std
HF-dim
  Kolonne 1
Samtlige HF
Kolonne 2
Visse HF
Kolonne 1
Samtlige HF
Kolonne 2
Visse HF
1×22 33 74 24 54
1×22+1×40 22 56 - -
1×40 33 74 24 54
1×55 47 50 20 34
1×60 47 47 20 20
- = p.t. ingen data
       

 

FSD

Effekt
HF-std
HF-dim
  Kolonne 1
Samtlige HF
Kolonne 2
Visse HF
Kolonne 1
Samtlige HF
Kolonne 2
Visse HF
1×18 48 74 40 56
2×18 38 56 16 38
1×24 47 103 27 86
2×24 20 56 12 52
1×36 47 56 47 70
2×36 44 56 20 34
1×40 47 74 47 70
2×40 20 38 20 30
1×55 32 50 40 56
2×55 18 22 18 26
1×80 30 30 20 47
2×80 16 16 15 18

 

FSQ

Effekt
HF-std
HF-dim
  Kolonne 1
Samtlige HF
Kolonne 2
Visse HF
Kolonne 1
Samtlige HF
Kolonne 2
Visse HF
1×13 34 82 40 40
2×13 34 56 60 60
1×18 35 82 38 70
2×18 35 80 26 47
1×26 33 74 38 70
2×26 20 38 20 46

 

FSM

Effekt
HF-std
HF-dim
  Kolonne 1
Samtlige HF
Kolonne 2
Visse HF
Kolonne 1
Samtlige HF
Kolonne 2
Visse HF
1×13 34 118 40 40
2×13 34 116 60 60
1×14 47 94 47 47
2×14 47 94 47 47
1×17 47 94 47 47
2×17 47 94 47 47
1×18 35 152 38 70
2×18 35 128 26 48
1×26 33 144 38 70
2×26 20 102 20 46
1×32 33 124 38 50
2×32 20 64 20 26
1×42 33 124 38 50
2×42 20 54 12 26
1×57 31 85 22 38
2×57 17 17 - -
- = p.t. ingen data        

 

Bemærkninger


• Ved sikring af armaturerne skal der foruden startstrømmen også tages hensyn til
den samlede mærkestrøm for gruppens armaturer, kablets tværsnit samt gennemsnitslængden
af kablerne i gruppen.
• Det armaturantal, der er angivet i tabellerne, forudsætter samtidig tænding (samme
kontakt) ved netspændingens peakværdi.
• Værdierne i tabellerne gælder for 1-polede automatsikringer. Ved brug af flerpolede
automatsikringer skal antallet af armaturer reduceres med 20 %.
• Ved brug af 16 A-automatsikringer med B-karakteristik skal størrelsen af gruppen
halveres, og ved brug af 10 A-automatsikringer med C-karakteristik skal størrelsen af
gruppen reduceres med ca. 40 %.