HF-forkobling

HF-forkoblinger er et miljørigtigt valg

HF-forkoblinger er miljøvenlige. Den største indsats for miljøet sker gennem HF-forkoblingens energibesparelse. En anden vigtig miljøfaktor
er, at lysrørenes levetid øges med 15 % i gennemsnit, hvilket reducerer kviksølvbelastningen for omgivelserne.

Funktion

En HF-forkobling øger lysrørets arbejdsfrekvens til
ca. 40 kHz, hvorved lysrøret lyser fuldstændig jævnt uden at blinke. Samtidig forbedres virkningsgraden med ca. 10 %.

Tändning

HF-forkoblinger sikrer en kontrolleret og systematisk tænding af lysrøret. Ved varmstart undgås ujævn emission fra katoderne, hvilket menes at kunne forlænge lysrørets levetid med helt op til 50 % på steder, hvor tænding og slukning sker normalt.

Med en HF-forkobling med varmstart opvarmes katoderne, før lysrøret opnår tændpuls. HF-forkoblinger af høj kvalitet har desuden en funktion, der kraftigt reducerer eller helt deaktiverer denne opvarmningsstrøm, når lysrøret er tændt. Det er en vigtig funktion i forbindelse med energibesparelse, men også for at sikre, at T5-lyskilden drives under optimale temperaturforhold

Drift

Når udladningsprocessen begynder, og lysrøret tænder, regulerer HF-forkoblingen alle nødvendige parametre, så der opnås en jævn lysstrøm, uafhængigt af tilladte variationer i tilslutningsspændingen. Desuden overvåger HF-forkoblingen lyskildens funktion, så
denne udkobles, hvis der opstår en fejl.

Levetid

En HF-forkobling har en begrænset levetid ligesom andet elektronisk udstyr. Levetiden afhænger blandt andet af komponentvalg, netforstyrrelser, antallet af tændinger og frem for alt den omgivende temperatur i armaturet. Fejlfrekvensen i de elektroniske
komponenter skaber sjældent fejl i HF-forkoblinger i de første driftstimer. Derefter følger fejfrekvensen l i HF-forkoblinger en normalfordeling,

Spredning i levetid for en HF-forkobling. Efter 50.000 timer fungerer mindst 90 %
af alle HF-forkoblinger, hvis temperaturen i forkoblingens tc-punkt (referencepunkt)
ikke overstiger den værdi, der er angivet for levetiden.

Levetiden og funktionen kan reduceres, hvis installationen ikke udføres korrekt. HF-forkoblingen kan blandt forstyrres af følgende forhold:

• Forkert udført måling af isoleringsmodstanden.
• Strømudsving forårsaget af maskiner på arbejdspladsen.
• Overtemperatur, hvis armaturet anvendes et sted med meget høje
temperaturer (normalt > 25 °C). Armaturernes ta (maks. tilladte
omgivelsestemperatur) er i de fleste tilfælde 25 °C, men der findes
også armaturer med højere ta.

En HF-forkoblings levetid afhænger som tidligere nævnt blandt andet af omgivelsestemperaturen. Normalt findes der et temperaturkontrolpunkt (tc-punkt) på HF-forkoblingen, som kan kontrolleres, når forkoblingen er monteret i det pågældende produkt. tc-maks. varierer, afhængigt af fabrikat og type og angiver den temperatur,
der maksimalt må være, hvis forkoblingen ikke skal tage skade.
HF-forkoblinger med højt tc-maks. er ikke automatisk bedre end forkoblinger med lav tc-maks. Producenten af HF-forkoblingen kan have valgt at anbringe referencepunktet på et køligt eller varmt sted på HF-forkoblingen.
Levetiden for en HF-forkobling angives ved en vis temperatur på tc-punktet. Nogle gange svarer dette til tc-maks., men den kan også være angivet ved en lavere temperatur. Normalt angiver producenterne en levetid på 50.000 timer med et maksimalt bortfald på 0,2 %/1000 timer, hvilket svarer til 10 %. Jo lavere tc-temperaturen er, desto længere er levetiden. Det er
en tommelfingerregel, at en 10° lavere temperatur for tc-punktet fordobler levetiden, mens en 10° højere temperatur halverer den.

HF-forkobling til krævende miljøer, HF Industry

HF Industry er en forkobling der er beregnet for meget krævende
miljøer. Eksempelvis i industrimiljøer hvor:

• Netspændingstransienter er et problem.
• Luften er mere støvfyldt en normalt.
• Luften er mere fugtig.
• Der forekommer kraftige vibrationer.

HF-forkoblingen er konstrueret til en levetid på 100.000 timer (10 % udfald) under forudsætning af at temperaturen holdes under visse niveauer (spec. for HF forkoblingen). HF-forkoblingen er udformet til at modstå netspændingstransienter på op til 4 kV. Med den robuste HF forkobling er der længere vedligeholdelsesintervaller hvilket reducerer vedligholdelsesomkostningerne til et minimum.

Forkoblingen er primært beregnet til produkter til industrien. Anvendelse af HF-forkoblingen i andre armaturtyper eks. kontorarmaturer, giver normalt ingen fordele
sammenlignet med HF-std.