fagerhult_vbeindex.jpg

AQ-index

Vi møder større krav til hvordan vi bruger energi, både af økonomiske men også miljømæssige årsager. Behovet for at kunne vurdere den totale lyskvalitet i et rum, både med hensyn til lysoplevelsen og driftsøkonomien har skabt modellen for AQ-index.

AQ-index (Application Quality Index) er en model der beskriver en måde at beskrive lysoplevelsen på sammen med parametre der viser energiforbruget og driftøkonomien for et specifikt lokale. Eksempelvis belysningen på et kontorområde med kontorer og tilhørede korridorer. 

Belysningsløsningens kvalitetsindex er baseret på fem forskellige parametrer for at kunne vise den samlede kvalitet på belysningsinstallationen for et specifikt lokale. Et parameter er den totale lysoplevelse. De driftsøkonomiske parametre tager hensyn til energiforbrug, produkteffektivitet, belysningsstyring og den anbefalede vedligeholdelse af belysningen.

Vurderingen af alle parametre er baseret på de forskellige kriterier som vises i tabelform. Den endelige præsentation sker i et pentagon skal ses som en vurdering af systemløsningen i lokalet – lysoplevelse, energiforbrug og driftøkonomi. 

Parametre til vurdering af totalt AQ-index

Lysoplevelse

Er baseret på det totale VBE-index dvs. en subjektiv vurdering af de visuelle, biologiske og emotionelle parametre.

Energieffektvitet

Beskriver energiforbruget og er vurderet efter rummets beregnede LENI-tal iflg. EN 15193. Det beregnede LENI-index beskriver lokalets energforbrug udtrykt i kWh/m2, år.

Produkteffektivitet

For armaturer inklusiv lyskilder – angives som et LLE-index for samtlige armaturer i lokalet. De beregnede LLE-værdier er udtrykt i lm/W.

Belysningsstyring

Beskriver hvilken type lysstyring der anvendes i lokalet. Anbefalet vedligeholdelse er det interval lysberegneren anbefaler med hensyn til rengøring, service og udskiftning af lyskilder.