emLED

Fagerhults emLED-koncept bygger på en højintensiv lysdiode, som kun anvendes til nødbelysning. Lysdioden i praksis uopslidelig, da den kun anvendes i nødstilfælde og under afvikling af testsekvenser.

Konceptet øger personsikkerheden markant, da risikoen for, at nødbelysningen ophører med at fungere næsten elimineres. I en traditionel løsning, hvor den samme lyskilde anvendes under normal drift og i nødlysdrift, er der risiko for, at lyskilden udbrænder og stopper med at fungere, når faresituationen opstår.


emLED leveres som stand-alone enhed i flere forskellige udførelser. emLED-s5 og -sc – én og samme enhed anvendes til både påbygning og indbygning. emLED-μ er en enhed til indbygning, hvor kun lysdiodedelen er synlig i loftet. Aktuator og batteri ligger skjult i i loftet. Ved strømafbrydelse drives emLED-s5 og -μ af indbyggede batterier, mens emLED-sc drives af et centralt indkoblet nødbelysningssystem.

Produkter

emLED-µ

emLED-s5

emLED-sc

}