For os er det krystal klart

Lad os tage dig med på vores rejse

Vi skal helt tilbage til 1945, da det frø blev lagt, som skulle blive til Fagerhult. I alle årene har vi sat mennesket og miljøet i centrum.

Vores bæredygtighedsprojekt

Crystal Clear er Fagerhults miljøinitiativ. Det er en måde at understrege betydningen af at arbejde på en måde, der efterlader så små aftryk på miljøet som muligt. Det er også vigtigt at have fokus på mennesket. Både dem, vi leverer belysning til, men også vores medarbejdere og frem for alt kommende generationer.

Vi arbejder hele tiden med forbedringer og ansporer os selv til at komme med idéer, som bidrager til, at Fagerhult er en virksomhed, der med stolthed kan kalde sig bæredygtig. Vi ønsker, at vores kunder skal kunne stole på, at vi har den viden, der skal til for at kunne

Energieffektivitet – et vigtigt parameter

En bæredygtig belysningsløsning er summen af mange tiltag. Energieffektiviteten er meget vigtig – da det er den der har stor betydning for vores miljø - men alle andre beslutninger om udformningen påvirker også.

Effektivitet er ikke det samme som ergonomi. Det vigtigt for os at vore produkter er med til at gøre miljøet bedre at leve og arbejde i. Denne kombinationen kræver at man skal tage hensyn til alle faktorer helt fra begyndelsen, når produktet udvikles. Det gør vi på Fagerhult. Vi skaber intelligente løsninger som ofte kan halvere elforbruget, uden at gå på kompromis med lyskomforten.

Bedre lysniveauer med lysstyring

Hvis du også anvender lysstyring, kan der spares endnu mere energi, samtidigt med at rummet får en bedre lys ergonomi. Belysningssystemer med dagslysregulering og bevægelsesmelder betyder at mængden af lys alltid ligger på et godt niveau. Disse styringer sørger også for at niveauerne ikke er for høje og tilpasser sig efter dagslyset og aktiviteterne i rummet. Er der ingen i rummet så slukkes lyset helt.

Et eksempel på et innovativt kontrolsystem er e-Sense Move.

At vælge den rigtige teknik

Et armaturs energieffektivitet vises i virkningsgraden (dvs. hvor stor en del af energiforbruget der reelt bliver til lys). Jo højere virkningsgrad, jo bedre!

Valget af lyskilde påvirker energieffektiviteten og det er også meget vigtigt at armaturet er udviklet til lyskilden. Forkert lyskilde i armaturen er ikke kun energifråds, men det kan også være forligt. Fagerhult anvender kun moderne, energiekkektive lyskilder; T5-lysrør og kompaktlysrør samt LED-teknik.

Fra vugge til genanvendelse

Hvordan påvirker vore belysningsarmaturer miljøet? Det har vi nøje undersøgt – for at kunne gøre vore løsninger endnu bedre.

Vi har undersøgt armaturets livscyklus, helt fra råmateriale, produktion og distribution til drift og genanvendelse. Derfor kan vi redegøre for armaturets udslip af kuldioxid gennem hele levetiden.

Mængden beror på hvilke materialer der findes i armaturet, hvor det produceres og hvor det bliver brugt.

Vort miljøarbejde er langsigtet og innovativt og styres mod detaljerede mål. Udviklingen af nye produkter er kernen i vort arbejde, fra de tekniske løsninger til optimering af råmateriale og miljøvenlige produktionsmetoder.

Når du vælger Fagerhult er du sikker på at din belysning vil være økonomisk, miljø venlig og tage hensyn til vores sundhed, samtidig med at du giver kreativiteten et kick. For os er det krystalklart.