e-Sense Organic

e-Sense Organic er et smart lysstyringssystem til åbne kontorer. Systemet er nemt at installere og skal ikke programmeres.

Funktioner

Bevægelses-styring

Bevægelsesdetektering tænder og slukker automatisk. Tiden mellem detektering og slukning kan indstilles.

 

Dagslysstyring

Belysningseffekten tilpasses til mængden dagslysindfald.

 

Manuel styring

Manuel regulering via trådløs vægpanel.

 

Trådløs kommunikation

Den eksisterende installation skal ikke laves om, når der tilføjes ny belysning.

 

Trådløs styring

Programmering og styring via smartphone eller tablet.

 

Applikationer

Åbne kontorer

 

Sådan fungerer e-Sense Organic

Med e-Sense Organic har hvert armatur har en sensor, som reagerer på bevægelse og dagslys. Hver sensor deler, modtager og sender oplysninger til armaturerne i nærheden, således at lyset forplanter sig i lokalet. Hjertet i systemet er en sensornode, som er indbygget i hvert armatur. Hver sensornode består af en PIR-sender, en IR-sender, en IR-modtager, en lyssensor og en statusindikator.

Sådan fungerer sensornoder

1. Når en sensor registrerer bevægelse, tænder armaturet på et forudindstillet niveau.  Samtidig sender sensoren et infrarødt signal til de nærliggende armaturer (som ikke har registreret bevægelse).
 
2. De nærliggende armaturer tænder på niveau 1. Samtidig sender de et niveau 2-signal til deres egne naboer og fortæller, at der er registreret bevægelse i nærheden.
 
3. Dette forplanter sig til hele etagen eller rummet. Hver sensor modtager signaler, som angiver, hvor tæt på bevægelsen er registreret, og tænder armaturerne på forudindstillede niveauer. Hver sensor modtager (og sender) hele tiden information.

 

Idriftsættelse

Systemet kræver ingen programmering, men går automatisk i gang med fabriksindstillingen. Der er hverken kabelføring, eksterne sensorer, routere eller styrepaneler, og derfor er det både nemt og omkostningseffektivt at installere e-Sense Organic. 

Teknik

Armaturer

Sensornode (indbygget i armaturet). Hver sensornode består af en IR-sender, en IR-modtager, en lyssensor og en statusindikator.

Øvrigt

Med en app på din smartphone og en IR-dongle kan du nemt foretage flere indstillinger – som eksempelvis følsomhed for dagslys, lysniveauer, tidsindstillinger, slukketider, sensorfølsomhed og IR-sendestyrke – for hvert enkelt armatur i systemet.

 

Download brochure