e-Sense Move

Lysstyringssystemet e-Sense Move er primært udviklet til trappeopgange og bygger på mikrobølgeteknologi. Her kommunikerer flere armaturer trådløst med hinanden. e-Sense Move kræver ingen styrekabler.

Funktioner

Bevægelses-styring

Bevægelsesdetektering tænder og slukker automatisk. Tiden mellem detektering og slukning kan indstilles.

 

Indstilling af luxniveau

En valgt grænseværdi forhindrer, at bevægelsessensoren reagerer, hvis der er tilstrækkeligt med dagslys.

 

Fravær med slukning

Belysningseffekten tilpasses til mængden dagslysindfald.

 

Trådløs kommunikation

Den eksisterende installation skal ikke laves om, når der tilføjes ny belysning.

 

Fjernbetjening

Indstillingerne foretages med fjernbetjeningen (tilbehør).

Applikationer

Trappeopgange

 

Korridorer

 

Sådan fungerer e-Sense Move

e-Sense Move er et dobbeltrettet system, hvilket indebærer, at alle armaturer fungerer som både master- og slavearmatur, afhængigt af hvilket armatur der detekterer bevægelse. Ved detektering af bevægelse sendes informationen videre til et eller flere armaturer, der herefter tændes. Hver sensor kan aktivt "lytte" til 15 andre sensorer.

e-Sense Move passer fremragende til eksempelvis trappeopgange med mange etager. Armaturet kan indstilles, så det kun tændes på etagen over og under den etage, hvor der detekteres bevægelse, hvilket sparer strøm. Hvis der eksempelvis detekteres bevægelse på 4. etage, tændes armaturerne på 5. og 3. etage. Hvis nogen går ned ad trappen, registreres det af armaturet på 3. etage, som sender et signal til armaturet på 2. etage og så fremdeles. Lyset tændes hele tiden foran den person, der er på vej op eller ned i trappeopgangen.

e-Sense Move kan også optimere belysningen i garagen. Individuelle indstillinger for hvert enkelt armatur betyder, at der kan anvendes en grundbelysning i de mørke områder og en anden belysning mere kortvarigt i de armaturer, der er placeret ved indgange og døre. Systemet er også velegnet til korridorer, tunneler, kældre og lofter, fordi der kan indstilles tidspunkter og niveauer for hvert armatur.

Idriftsættelse

Idriftsættelse foretages med en fjernbetjening. Ved idriftsættelse fastsættes, hvilke armaturer der skal lytte til hvilke, det grundlæggende lysniveau og det lave niveau samt tidsindstillingerne for tilbagevenden til det lave niveau og/eller slukning.

Teknik

Mikrobølgesensor og RF-enhed (indbygget i armaturerne). Det armatur, som detekterer tilstedeværelse, sender et RF-signal til den eller de armaturer, der er programmeret til at lytte til det armatur, som har foretaget detekteringen.

 

Download brochure

 

Lysrørsarmaturer med e-Sense Move


Tilbehør til e-Sense Move