fagerhult_esense_detect2.jpg

e-Sense Detect

e-Sense Detect er et lysstyringssystem, som er baseret på mikrobølgeteknologi, hvilket betyder, at det kan bruges til forskellige miljøer og behov. Eftersom sensorenheden er skjult i armaturet, påvirkes designet og kapslingsklassen ikke. Systemet fås i to versioner: e-Sense Detect On/Off og e-Sense Detect DALI med fraværsdæmpning.

Funktioner

Bevægelses-styring

Bevægelsesdetektering tænder og slukker automatisk. Tiden mellem detektering og slukning kan indstilles.

 

Indstilling af luxniveau

En valgt grænseværdi forhindrer, at bevægelsessensoren reagerer, hvis der er tilstrækkeligt med dagslys.

 

Fraværs-dæmpning*

Bevægelsessensoren øger lysniveauet ved detektering af en bevægelse og vender tilbage til lavt niveau efter et forudindstillet tidsrum.
*Kun e-Sense Detect DALI

 

Applikationer

Korridorer

 

Trappeopgange

 

Sådan fungerer e-Sense Detect

En mikrobølgesensor adskiller sig fra en PIR-sensor (passiv infrarød) ved, at den eksempelvis kan registrere bevægelse gennem en dør eller en tynd væg. Det kan være en fordel, hvis armaturet eksempelvis er placeret på et toilet, så lyset tændes, inden døren åbnes. Mikrobølgesensoren fungerer på samme måde som en radar og sender et signal med en effekt på mindre end 10 mW, som tilbagekastes. Når tiden for det reflekterede signal ændres, registrerer sensoren en bevægelse.

e-Sense Detect On/Off

Med e-Sense Detect On/Off tænder sensoren ved bevægelse og slukker efter det indstillede tidsrum.

e-Sense Detect DALI

Med fraværsdæmpning kan armaturet indstilles, så det lyser ved et lavt niveau (ca. 10 procent) hele tiden. Ved detektering af bevægelse reguleres lysniveauet med det samme op til 100 procent. Efter sidste detekterede tilstedeværelse og den indstillede tidsforsinkelse reguleres armaturet langsomt tilbage til det lave niveau og kan, afhængigt af indstilling, slukkes helt efter et yderligere tidsrum.

Idriftsættelse/teknik

Indstilling af følsomhed, tid og niveauer for lavt niveau, tid inden slukning og luxgrænse foretages med DIP-switcher på sensorenheden i armaturet.

e-Sense Detect On/Off

Mikrobølgesensor med relæudgang, som kan styre et eller flere armaturer.

e-Sense Detect DALI

Mikrobølgesensor med DALI-udgang, som kan styre op til 15 slaveenheder. Indbygget power supply.

 

Download brochure

 

Lysrørsarmaturer med e-Sense Detect