e-Sense Connect

e-Sense Connect er et kompetent styresystem med intelligent dagslys- og bevægelsesstyring til miljøer, hvor der er et stort behov for rigtig god belysning. Systemet er energieffektivt, trådløst og nemt at installere.

Sådan fungerer e-Sense Connect

e-Sense Connect er trådløst, og alle armaturer – både dem med og uden sensorer – er udstyret med en RF-enhed til kommunikation med styreenheden. Eftersom alt er indbygget i armaturerne, kræves der ingen eksterne sensorer til bevægelses- og dagslysstyring. Armaturerne sluttes til lysnettet og kræver derfor hverken styrekabler eller indgreb i bygningskonstruktionen.


Funktioner

Bevægelsesstyring

Dagslysstyring

Manuel styring

Trådløs kommunikation

Fjernbetjening 

Applikationer

Undervisningslokaler 

Idriftsættelse

Armaturerne grupperes i forskellige grupper, og grupperingen afgør, hvordan de reagerer. Grupperingen foretages med fjernbetjeningen.  

Teknik

Armaturer

Hver armaturrække skal indeholde et armatur med en sensor. Sensorerne i hver række kommunikerer med styreenheden, som afgør behovet for lys i hver række.

Øvrigt

  • Styreenhed
  • Betjeningsenhed (drejepotentiometer og fjederbelastet trykknap)
  • Fjernbetjening til gruppering

 

Download brochure