Den seneste LED-teknik i et formsmukt design

Anden generation af stolpearmaturet Conledo G2 er blevet udstyret med vores unikke AGC-linser, som giver stor valgfrihed med hensyn til den optik, der giver en optimal lyssætning i parker og boligområder samt på gader og mindre veje.

Conledo G2 har et transparent ydre med et indhold, som blomstrer op, når mørket falder på. Den opale kuppel lyser op og bliver til en tryg gestalt, som ses på afstand. Armaturet har bløde, organiske former, og når du bevæger dig rundt om det, har det et tidløst og enkelt design set fra siden.

Conledo_singel.jpg
ConledoG2_visual.jpg

Visuel komfort

For Fagerhult betyder visuel komfort, at lyset fra belysningen skal være en positiv oplevelse – både for den, der ser lyset på afstand, og for den, der befinder sig i lyset fra armaturet. Det er lykkedes os at minimere blændingen ved hjælp af Fagerhults specialudviklede AGC-linser (Advanced Glare Control).

Linserne er placeret i en lysende klynge, som optimerer den visuelle komfort, og når armaturet er tændt, får også de lodrette flader et velafbalanceret lyshed. Det gør, at øjet på en behagelig måde kan tilpasse sig lyset på vej mod armaturet, og dermed mindskes risikoen for at blive blændet.

Stor frihed med optimeret optik

Belysningsteknisk er Conledo G2 optimeret i henhold til kravene i den seneste belysningsstandard, og du kan vælge mellem flere linser, som er tilpasset til forskellige anvendelsesområder: lige fra gader og parkeringspladser samt gang- og cykelstier til våde vejbaner. E-linserne er udviklet med fokus på belysningsstyrke, mens L-linserne er det naturlige valg, hvis luminansen fra vejbanen er i fokus.

Læs mere

Energibesparelser med CLO og natsænkning

Lysstrømmen mindskes med tiden, når man bruger LED-dioder. En ny diode giver mere lys end en diode, som har været i brug et stykke tid. I Conledo G2 anvendes der derfor CLO (Constant Light Output). Det indebærer, at driveren programmeres således, at den leverer mindre strøm i begyndelsen af produktets levetid og mere i slutningen. Lysstrømmen forbliver konstant, hvilket giver store potentielle energibesparelser.

Med natsænkning kan der opnås store energibesparelser, uden at belysningen slukkes. Conledo G2 tilbyder natsænkning 1, hvilket indebærer, at lysniveauet reguleres ned til 50 % fra midten af lyscyklussen og 6 timer frem. Når der er gået 6 timer, reguleres anlægget igen op til fuldt niveau. Det giver en energibesparelse på op til 20 % uden at give afkald på tryghedsfølelsen eller den visuelle komfort. 

Læs mere om natsænkning

Produkter

Conledo G2 830 CLO

Conledo G2 740 CLO

Conledo G2 740 CLO Natsænkning1

Conledo G2 830 CLO Natsænkning 1