Psychiatrie

Prostředí bez stresu

Víme, že okolí ovlivňuje lidské chování. V rámci péče o naše mentální zdraví, se pacientům doporučuje otevřené a vlídné prostředí, které zároveň představuje bezpečné a příjemné prostředí pro personál. Osvětlení považujeme za přirozený prostředek jako takového prostředí dosáhnout.

Dobré mentální zdraví je předpokladem plnohodnotného fungování v rámci společnosti, jakož i k vedení kvalitního a zdravého života v rovnováze. Nerovnováha mentálního zdraví může způsobovat sníženou mentální způsobilost, vyčerpanost, depresi a letargii. V oblasti mentálního zdraví je cílem zdravotníků předcházet, zmírňovat a léčit mentální poruchy i jejich následky.

Na správné cestě k uzdravení

Tak jako při fyzických zraněních, léčba postupuje rychleji, pokud se při ošetřovatelském procesu dodržuje přirozený cirkadiánní rytmus. Důležité je zajistit odpočinek během nočních hodin, aby se pacient co nejdříve uzdravil.

Pacientům s mentálními zdravotními problémy se doporučuje bezpečné a vlídně působící prostředí. Proto je třeba minimalizovat jakékoli rušivě působící podněty. Výsledky studií prokázaly, že na stres a úzkost má pozitivní vliv zejména přirozené denní světlo. (1) (2)

Pacientům s mentálními zdravotními problémy se doporučuje bezpečné a vlídně působící prostředí. Proto je třeba minimalizovat jakékoli rušivě působící podněty. Výsledky studií prokázaly, že na stres a úzkost má pozitivní vliv zejména přirozené denní světlo. (1) (2) Tlumené, teplé světlo působí obecně více uklidňujícím a uvolňujícím dojmem jako světlo s vyšším jasem a barevnou teplotou. Naše řešení využívají pro noční a orientační osvětlení jantarovou barvu. Výběr konkrétních barev, zejména opomenutí modrých a zelených odstínů barevného spektra a zvýraznění červených odstínů, stimuluje produkci melatoninu a pŕispívá k lepšímu spánku. Tato technika napomáhá také dodržovat cirkadiánní rytmus a vytvářet u pacienta pocit klidu.

1) https://psycnet.apa.org/record/2008-12862-006 
2) https://psycnet.apa.org/record/2001-06276-003

1. Přirozené, denní světlo má pozitivní vliv na stres a úzkost.

2. Nízké hladiny osvětlení tzv. Amber napomáhají spánkovému režimu a procesu uzdravení, aniž by pacienta tohle světlo rušilo.

Bezpečné a příjemné pracoviště

Práce s lidmi v krizové situaci může být náročná. Pro zdravotnický personál je pečovatelské prostředí pracovištěm, kde by se měli cítit bezpečně a příjemně. Zápas s mentálními zdravotními problémy se může u pacientů projevit různě, často ale uvádějí všechno a všechny do chaosu.

Proto musí vybraná svítidla splňovat schválenou třídu bezpečnosti. Rovněž musí být navrženy a namontovány tak, aby splňovaly svůj hlavní účel – osvětlovat prostor. Osvětlení ale lze přizpůsobit různým částem dne i různým pečovatelským procesům, jako je vyšetření, odběr vzorků i poradenství.