Pokoje pacientů

Pohodlí a funkčnost

Pokoje pacientů v nemocnicích a zdravotnických zařízeních se mohou vzhledem lišit, ale všechny mají jednu společnou vlastnost – jsou zaměřeny na člověka. Musí vyhovovat potřebám jak personálu tak pacientům, a to flexibilitou i vysokým standardem kvality.

Jednotlivé pokoje pacientů se někdy mohou stát prostorem, který je pro pacienta jediným fixním bodem v traumatickém nebo hektickém období. Proto třeba dbát na to, aby pokoj působil co nejpříjemněji. Pokoje pacientů musí být jednak přizpůsobené k použití nejmodernějšího technického vybavení a zároveň nabízet prostor pro odpočinek a setkání s blízkými.

1. V průběhu dne doplňuje přirozené světlo umělé osvětlení, které pomáhá pacientovi nabývat pocit bdělosti a poskytuje personálu dostatečné pracovní osvětlení.

Úkolem osvětlení v pokojích pacientů je také vytvářet příjemné prostředí, přispívající k procesu léčení a uzdravení. Osvětlení by mělo co nejlépe doplňovat cirkadiánní rytmus a zároveň poskytovat osobě obývající místnost prostorový kontext.

2. Tlumené osvětlení během noci stimuluje produkci melatoninu a pomáhá při přípravě těla na spánek.

Co se týče personálu, osvětlení by mělo přispívat nevyhnutelným pečovatelským a léčebným postupům, a to neškodným způsobem, vhodným pro pacienta. Těmto postupům musí osvětlení vyhovovat bez ohledu na denní dobu, ale zároveň bez přílišného zásahu do cirkadiálního rytmu. Proto nabízíme řešení osvětlení s různou teplotou chromatičnosti tak, aby odpovídaly různým pečovatelským postupům a zákrokům.