Operační sály

Osvětlení choulostivých zákroků

Operační sály jsou centrem nemocnice, místem kde se setkává několik oborů s rozdílnými podmínkami a požadavky. Cílem je provádět zákroky co nejrychleji a nejefektivněji, aby se minimalizovaly možné komplikace u pacienta.

Klidné prostředí

Na operačním sále se veškerá pozornost soustředí na jedinou osobu – pacienta, který si možná ani neuvědomuje, kde se nachází. Moderní operační sály jsou multifunkční a interdisciplinární prostory, kde každý člen personálu plní specifickou úlohu. Nejenže musí být prostředí operačního sálu klinicky čisté, dezinfikované a navrženo na plynulé plnění pracovních úkolů, ale musí to být i funkční a osvědčené pracoviště.

1. Nižší úroveň světla v předoperační části vytváří u pacienta pocit klidu.

Předoperační prostředí by mělo mít uklidňující světlo, protože čekání na operaci může pro mnohé pacienty představovat stresovou situaci. Prostřednictvím relativně nízké úrovně světla podél stěn, vytvoříme nejen klidné prostředí pro pacienta, ale poskytneme tak i dostatečné osvětlení pro provedení předoperačních vyšetření.

Různé typy zákroků

I když mnohé chirurgické zákroky jsou součástí běžné praxe, požadavky na technické vybavení při každém z nich jsou vždy stejně přísné. Pro zdravotnický personál je dobrá viditelnost nezbytná pro přesné vyhodnocení situace, jakož i bezpečné provádění zákroků. Proto je nanejvýš důležité, aby bylo toto technické vybavení spolehlivé.

2. Při invazivních operačních zákrocích je celá místnost jasně osvětlená, aby se barva a tón pleti zobrazili personálu co nejvíce přirozeně.

Při operacích se využívají různé typy technik a při každé je potřebný konkrétní typ nástrojů a pomůcek. Při invazivních zákrocích je třeba použití osvětlení s intenzitou až 100,000 lux v operativní oblasti.

3. Při minimálně invazivních operačních zákrocích se na podsvícení obrazovky používá světlo v zeleném spektru, bílé světlo na osvětlení pacienta a oranžové světlo na přechod mezi těmito dvěma variantami. Vytváří se tak dobrý kontrast na obrazovce, lepší vizuální komfort a snižuje se riziko barevné metamerie.

Osvětlení ostatního prostoru operačního sálu se musí přizpůsobit tak, aby se personálu zajistili dobré pracovní a vizuální podmínky. Využitím osvětlení s RGBW se vytvoří bezpečné vizuální prostředí na operačních sálech, přizpůsobené moderním zdravotnickým standardům. Osvětlení lze přizpůsobovat tak, aby co nejlépe vyhovovalo daným úkolům a situacím, prostřednictvím nabídky jasných a intuitivních možností zobrazených na displeji.