Chodby

Prostor pro pohyb a orientaci

Chodby nejsou jen centrem komunikace. Slouží k propojení a zpřehlednění orientace ve větších zdravotnických zařízeních. Jejich prostory slouží k usnadnění směru a pohybu osob a zároveň nabízejí interiéru budovy strukturu. Proto v těchto prostorách hraje důležitou roli osvětlení, zdůrazňující rozmanitou funkci zdravotnických zařízení.

Chodby a veřejné prostory ve zdravotnických zařízeních slouží zdravotnickému personálu i pacientům orientovat se a pohybovat se po budově. Správně navržený systém osvětlení poskytuje pacientům, personálu i návštěvníkům bezpečný a příjemný prostor 24 hodin denně.


Důležitým faktorem při výběru osvětlení na chodby je, aby neoslňovalo pacienta převáženého mezi jednotlivými odděleními. Důležitá je i relativně vysoká úroveň jasu, poskytující personálu správný pohled na pacienta i okolí. V některých případech může chodba sloužit i na provedení některých lékařských zákroků. Výběr osvětlení se správnou intenzitou, je tedy důležitý pro poskytnutí adekvátní péče pacientům.

Rozlišujeme mnohé typy chodeb: otevřené prostory, čekárny nebo tradiční chodby, obvykle vybavené vývěsní tabulí, či prostory recepce. Zde uvádíme způsoby, jak efektivně osvětlit tak odlišné typy prostorů.

Tradiční chodba

Osvětlení výrazně ovlivňuje naši prostorovou orientaci a nabízí nám pocit bezpečí. V úzkých, uzavřených prostorech jako jsou chodby, se preferuje použití světla s nižším jasem a oslněním, nezasahující do okolních místností. Zapuštěné lineární svítidla pomáhají při orientaci a usměrnění pohybu osob na chodbách. V tradičních chodbách doporučujeme osvětlení s intenzitou cca 200 luxů. Rovněž doporučujeme použít svítidla na osvětlení stěn, vývěsních tabulí a prostor recepce. Průměrná intenzita osvětlení během dne by se na odděleních, kde se chodby využívají jako pracovní místa ale i čekárny či průchody, měla být 200 luxů.

Otevřené prostory

Pokud se otevřené prostory využívají efektivně, například jako čekárny, budou se požadavky na osvětlení lišit. Zapuštěná svítidla nabízejí příjemné a tlumené světlo. V kombinaci se závěsnými svítidly se zvyšuje variabilita osvětlení i vnímání prostoru. Přidáním nástěnného osvětlení se pak dotváří okolní světlo. Pro zlepšení viditelnosti ve veřejných prostorách a čekárnách pro pacienty i příbuzné doporučujeme použít osvětlení s intenzitou 200 luxů.

Ovládání úrovně osvětlení na chodbách

Pro tyto typy prostorů doporučujeme použití ovládání osvětlení Organic Response. Každé svítidlo má zabudovaný detektor pro snímání přítomnosti, který zároveň zajišťuje bezdrátovou komunikaci mezi svítidly. Tímto způsobem můžeme přizpůsobit osvětlení z hlediska bezpečnosti. 


 

Návrh ovládání úrovně osvětlení

Organic Response je bezdrátový systém typu plug and play navržen pro pracoviště a veřejné prostory.