LED diody s technologií Flip Chip

Díky novým technologickým inovacím jsme teď schopni vyrábět energeticky účinnější LED diody. Nová technologie Flip Chip snižuje náklady na údržbu, také na spotřebu elektrické energie a minimalizuje ekologický dopad na naše životní prostředí.

Vyšší účinnost se rovná menšímu dopadu na životní prostředí

V nejnovější verzi průvodce osvětlením Ljusamallen (2019) byly představeny nové směrnice pro životnost a energetickou účinnost svítidel. Novým požadavkem je, že při plánování osvětlení v určitých prostorách se musí počítat s použitím osvětlení, které má životnost nad 100.000 hodin. Vysoká hodnota L u svítidel a malý nebo žádný pokles světelného toku v čase mohou vést k potřebě menšího množství svítidel v prostoru. Zvýšená účinnost a minimální pokles světelného toku přispívají k výsledku, ze kterého můžeme mít užitek nejen všichni a v neposlední řadě naše životní prostředí.

Vysoký výkon, nízká údržba

Svítidla LED jsou v podstatě bez údržbové, protože světelné zdroje nevyžadují výměnu. Neobsahují žádné pohyblivé, ani křehké části a pokud jsou správně navržena LED svítidla, velmi dobře odolávají vibracím a jiným venkovním vlivům. V oblastech s velkým pohybem osob, jako jsou sportovní haly nebo průmyslové odvětví, ve kterých jsou svítidla instalovaná obvykle vysoko na stropě, je minimální údržba a vysoká životnost zjednoduší každodenní provoz. Další výhoda jejich odolnosti je viditelná v nepřetržitých provozech, kde je osvětlení potřebné 24 hodin denně. Například v nemocnicích, hotelech a ve výrobních závodech může být plánovaní odstávek kvůli údržbě nákladné a náročné.

Příklad č. 1. InduLED 97 W 15000 lm L80B50 100.000 h

Výška místnosti: 10.000 m, Montážní výška: 9.000 m, Činitel údržby (MF): 0.68

Č. Množství Označení (Korekce) (Svítidlo) (lm)
 1  60 Fagerhult 32943 InduLED 1200 Hi Medium 4000 K (Typ 1) * (1.000)  14995

* Modifikované technické údaje

Příklad č. 2. InduLED 84 W 13500 lm L100B50 100.000 h

Výška místnosti: 10.000 m, Montážní výška: 9.000 m, Činitel údržby (MF): 0.86

Č. Množství Designation (Correction factor)  (Svítidlo) (lm)
 1  51 Fagerhult Eulumdat 13504 lm L191604_01 InduLED 1200 Medium (1.000)  13500

 

LED diody s technologií Flip Chip

V roce 2019 společnost Fagerhult uvádí na trh nové LED diody s technologií Flip Chip, při které je umístnění čipu v LED diodě obráceně (v porovnání k tzv. Epi-Up technologií). Design čipů zlepšuje odvádění tepla, což v porovnání se současnými LED diodami dále sníží spotřebu energie až o 20 %.
LED diody také zachovávají dlouhou životnost svítidla L100 100.000 hodin bez poklesu světelného toku. Nové LED diody s Flip Chipem jsou určeny především pro svítidla v prostorách, kde je výměna osvětlení komplikovaná z důvodu výšky instalace svítidel nebo nepřetržitého provozu.

Díky dlouhé životnosti svítidel a světelných zdrojů, jako i nízké spotřebě elektrické energie je investice do svítidla Fagerhult s Flip Chip LED diodami investicí do budoucnosti. Vysoká životnost a nízká údržba vedou k bezproblémovému osvětlení v různorodých prostorách a přispívají k trvale udržitelnému životnímu prostředí.

 

Související produkty (s možností nových Flip Chip diod):

InduLED

Excis LED

Kaptur 

AllFive 

Linky

Více o CLO L100