Funkce CLO s hodnotou L100 – šetrná k životnímu prostředí i k vašim financím

Ve svítidlech s LED diodami se světelný tok časem snižuje, protože diody degradují. Tento pokles světelného toku je během životnosti diody přibližně lineární. Samotné svítidlo může kompenzovat tento pokles pomocí programovatelného předřadníku. Tato technologie se nazývá CLO (Constant Light Output = konstantní světelný výstup).

Hodnota L opisuje pokles světelného toku v čase. Svítidlo s funkcí CLO a hodnotou L100 má po 50 000 hodinách svícení stejný světelný výstup, jaký byl při prvním zapnutí. Oproti tomu, stejné svítidlo, ale s hodnotou L80, bude mít po tomto čase světelný výstup na úrovni jen 80 %. 

Jaké jsou výhody LED svítidel s funkcí CLO?
Svítidla s funkcí CLO a hodnotou L100 umožňují použít vyšší činitel údržby, a tak vhodněji optimalizovat osvětlení v daných prostorech. Optimalizace je možná snížením počátečního předimenzování osvětlovací soustavy, čímž se zajistí menší instalovaný příkon na začátku životního cyklu. V některých případech je dokonce možné snížit počet instalovaných svítidel. V konečném důsledku se šetří nejen životní prostředí, ale i vaše finance.

Jak je vytvořena hodnota L100?
Klasické LED svítidlo má konstantní příkon po celou dobu životnosti. Ve svítidle s hodnotou L100 je napájecí zdroj přeprogramován na zvýšení vstupního proudu v určeném čase, čímž se kompenzuje pokles světelného toku diod. Hodnota L se vztahuje na svítidlo jako celek, i když samotné diody mění svůj světelný tok. Proto hodnota L zůstává vždy 100 během předem určeného času.

Výpočet koeficientu údržby
Vysoká L hodnota je výhodná, protože je základem pro činitel údržby použitý při navrhování osvětlení. Ten se dosáhne vynásobením L hodnoty (tzn. pokles světelného toku), koeficientem životnosti světelného zdroje a nečistotou místnosti.
Přesná metoda určení činitele údržby místnosti je uvedena v publikaci CIE. V našem přikladu máme hodnoty pro otevřené závěsné kancelářské svítidlo, v čistém prostředí s intervalem čištění tři roky, s úrovní osvětlení 500 luxů po 50.000 hodinách. Proto svítidlo s hodnotou L100 má koeficient údržby 0,89 a svítidlo s L80 má koeficient údržby 0,71.

 

  L80 L100
Pokles světelného toku/
Lamp Lumen Maintenance Factor (LLMF)
x 0,80 x1,00
Koeficient životnosti světelného zdroje/
Lamp Survival Factor (LSF)
x 1,00 x 1,00
Koeficient údržby svítidel/
Luminaire Maintenance Factor (LMF)
x 0,94 x 0,94
Koeficient údržby povrchu prostoru / 
Room Surface Maintenance Factor (RSMF)
x 0,95 x 0,95
Koeficient údržby/ Maintenance Factor (MF) = 0,71 = 0,89