Pravidla ochrany osobních údajů na webových stránkách společnosti Fagerhult a FGH Group s.r.o.

Společnost Fagerhults Belysning AB a její výhradní distributor pro Slovenskou a Českou republiku – FGH Group s.r.o. (dále jen "společnost Fagerhult a FGH Group s.r.o.", "my" anebo "společnost") vždy chrání vaše soukromí a chápe důležitost zabezpečení správného zpracování vašich osobních informací. Shromažďujeme různé typy osobních informací v závislosti od vaší úlohy (zákazník, návštěvník webových stránek anebo jiný), a proto jsme se rozhodli rozdělit níže uvedené informace do různých situací.

Když společnost Fagerhult a FGH Group s.r.o. zpracovává vaše osobní údaje, máte vždy právo požadovat výpis z našeho registru, získat informace o osobních údajích, které o vás zpracujeme, za určitých podmínek si vyžádat vymazání údajů a opravit nesprávné informace. Kromě toho v některých případech existuje možnost požadovat přenosnost údajů.

Všechno zpracování osobních údajů se uskutečňuje v rámci EÚ / EHP s výjimkou jednoho poskytovatele služeb ClickDimension, který je používán v souvislosti s komunikací pro trh a má sídlo v USA. S tímto poskytovatelem má Fagerhult zavedené přiměřené bezpečnostní opatření na zabezpečení bezpečného zpracování vašich osobních údajů.

Ředitelem údajů na zpracování všech osobních údajů je:

Fagerhults Belysning AB, 556321-8659
556 80 Habo, Švédsko

Návštěvníci stránky společnosti Fagerhult, FGH Group s.r.o. a odběratelé našich novinek

Společnost Fagerhult a FGH Group s.r.o. vyvinula svoje on-line služby s cílem informovat uživatele o nových produktech a službách, prezentovat produkty a jednoduše zpřístupnit dokumentaci a programy. Osobní údaje, které shromažďujeme, slouží na podporu vývoje webových stránek, produktů a služeb společnosti. Sestavujeme i statistiky návštěvníků našich webových stránek, viz informace o souborech cookies.

Ukládáme si jména a e-mailové adresy odběratelů našich novinek, které následně použijeme výhradně na správu a rozesílání těchto novinek. Máte právo kdykoliv se odhlásit z našeho seznamu pro zasílaní novinek. V jiných formách, jako je kontakt a registrace událostí, shromažďujeme vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, název společnosti, název a oblast zájmu, abychom vám mohli poskytnout relevantní informace od společnosti Fagerhult a FGH Group s.r.o.

Právní základ pro zpracování osobních údajů, které nám poskytnete prostřednictvím vaší návštěvy anebo vyplněním formulářů na webových stránkách, je váš souhlas a údaje nejsou uloženy déle, než se vyžaduje na zamýšlený účel. Údaje se následně zkontrolují a odstraní dle našich pravidel kontroly a vymazávání.

Moje společnost / zaměstnavatel je zákazníkem společnosti Fagerhult anebo FGH Group s.r.o.

Společnosti Fagerhult a FGH Group s.r.o. shromažďují údaje o svých zákaznících a jejich zaměstnancích v rozsahu potřebném na řízení vztahů se zákazníky a plnění povinností dodavatele, jako jsou dodávky anebo efektivní a přizpůsobená zákaznická podpora. Osobní údaje, které zpracováváme, zahrnují jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu, historii nákupů a další informace, které jako zákazník / zaměstnanec zákazníka poskytnete ve vzájemném kontaktu, například v souvislosti s požadavkem na podporu.  

Zákaznické setkání

Společnost Fagerhult a FGH Group s.r.o. pravidelně organizuje setkání se zákazníky. Před těmito setkáními by mohli být dle potřeby shromažďované další informace o speciálních stravovacích požadavcích anebo cestovních podmínkách, aby se ulehčilo plánování a realizace příjemné a zajímavé události. Takové údaje zpracovává společnost Fagerhult a FGH Group s.r.o., a vymažou se hned po dokončení události. Údaje týkajíce se ubytování zpracovává společnost Fagerhult, FGH Group s.r.o. a naši partneři.

CRM / ERP systém

Budeme zpracovávat osobní údaje v našem systéme CRM / ERP, abychom mohli budovat vztahy, řídit prodej a realizovat přizpůsobený přímý marketing. Shromažďování osobních údajů se uskuteční po tom, co jste dali svůj souhlas anebo na základě zjištěného zájmu, když vidíme jasný komerční základ na zpracování osobních údajů.

Osobní údaje zpracované v těchto případech jsou jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa, název a společnost, ve které jste zaměstnaní. Údaje se pravidelně kontrolují a odstraní dle našich pravidel kontroly a vymazávání.

Bezpečnost

Společnost Fagerhult a FGH Group s.r.o. si uvědomují, že je výsadou mít vás za zákazníka, anebo zpracovávat vaše osobní údaje na základe jiného oprávnění a zavázali se chránit vaše osobní informace. Používáme zabezpečené připojení pomocí protokolu SSL na ochranu informací při přenose z internetového prohlížeče do služby Fagerhult. Používáme také interní bezpečnostní opatření na omezení přístupu k databázím obsahujícím identifikovatelné osobní údaje.

Fagerhult a FGH Group s.r.o. v sociálních médiích

Sociální mediální účty společnosti Fagerhult a FGH Group s.r.o. zahrnují novinky, inspiraci a pracovní příležitosti. Hlavní zodpovědnost za správu, moderování a publikování na účtech společnosti Fagerhult a FGH Group s.r.o. mají:

 • Marketingoví manažéři pro každý region
 • Centrální digitální stratégové pro společnost Fagerhult
 • Personální oddělení společnosti Fagerhult, a to i v spolupráci s partnerem Jobylon
 • Kontaktní osoba v obchodních společnostech v každém regionu, pro Slovenskou a Českou republiku FGH Group s.r.o.

Sociální média znamenají například:

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube / Vimeo
 • LinkedIn
 • Google Plus
 • Twitter
 • Blogy a diskusní fóra

Na této stránce máte možnost klást otázky o našich produktech, prodejcích a různých kancelářích. Mějte na paměti, že vaše příspěvky na naší stránce by neměly být urážlivé vůči naší společnosti ani nikomu jinému.

Otázky jsou zodpovídané co nejdříve, standardně v pracovních dnech, v pracovních hodinách (přibližně od 8.00 do 16.30 hod.).

Vyhrazujeme si právo na odstranění urážlivých, nepravdivých a rasistických příspěvků a komentářů.