ZDRAVOTNICTVÍ

Ovládání úrovně osvětlení v nemocnicích

Nemocnice představuje komplexní prostor, kde se setkává na jednom místě množství rozdílných oborů. Rozličné typy oddělení a místností s různými účely představují nesmírné množství možností a variant ovládání osvětlení. Fagerhult nabízí řešení ovládání osvětlení pro jakýkoli typ prostředí v nemocnicích.

Funkčnost osvětlení je nezbytná pro pacienty i personál, přičemž v různých místnostech jsou zapotřebí různá řešení osvětlení v závislosti od druhů zákroků a vyšetření, která se zde provádějí. Obzvláště důležité je zabezpečit dostatečné množství světla na správném místě.

Šetřete energii

Nemocnice nejsou zavřené na večer ani během víkendu – zůstávají otevřeny 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, po celý rok. Avšak v některých prostorech a místnostech jsou v jistých částech dne menší požadavky na úroveň osvětlení. Moderní řešení v oblasti osvětlení využívají inteligentní řídicí systém k regulaci světelného toku, čímž se snižují náklady i uhlíková stopa.

Výběr vhodného systému

V některých prostorách můžete využít jeden z našich e-Sense systémů bez potřeby komplexního programování, v jiných prostorách je ale zapotřebí větší variabilita. Většinu náročnějších požadavků, co se týče energetické účinnosti a variability, lze splnit použitím DALI ovládání programovatelného na místě, díky kterému je možné nastavit úroveň světla či teplotu barev (tunable white).

Díky moderní technologii je možné propojit tisíce svítidel a jejich řízení jedním systémem, ovládaném síťově prostřednictvím DALI předřadníků. Všechny zkušenosti a znalosti v oblasti ovládání osvětlení se soustřeďují v systému Fagerhult e-Sense Customised. Proto je i v případě rozsáhlých a složitých systémů osvětlení možné ovládání pouze pomocí několika komponentů.

Požadovanou funkci lze ve většině případů dosáhnout i použitím svítidel s DALI předřadníkem, senzory (multisenzormi) nebo ovládáním PUSH DIM. Složitost a svoboda při výběru osvětlení závisí na použitém softwaru, kde je možné se rozhodnout jak  při uvedení do provozu, tak i při budoucím programování.

Doporučené systémy ovládání osvětlení

Různé typy ošetřovacích prostor a pokojů: e-Sense Customised  
Recepce, kanceláře a otevřené prostory: Organic Response  
Schodiště: e-Sense Move