Osvětlení ve zdravotnictví.

Zdravotnická a pečovatelská zařízení zastřešují široké spektrum odpovědných a života-zachraňujících úkonů. Proto jejich prostory musí být bezpečné a v mnoha případech klinicky až sterilně čisté. Osvětlení v prostorách moderních zdravotnických a ošetřovatelských zařízení by mělo nabízet možnost ovládání se zaměřením na osoby, které tyto prostory využívají.

Každý pacient má právo na bezpečné a příjemné zdravotnické prostředí, jehož budování se snaží přispět i Fagerhult. Pomocí správného osvětlení chceme usnadnit práci zdravotnickému personálu a ošetřovatelům,  i vytvářet klidné a příjemné pracoviště. K tomu nám dopomáhá i přirozené světlo a osvětlení.

Healthcare

Innovator

Biologické hodiny.

I když se sami považujeme za lidi moderní doby, náš mozek to vnímá jinak. Stále jsme biologické organismy, které ovlivňují změny v přírodě – to je viditelné právě v oblasti zdravotnictví.

Přečtěte si celý článek v časopise Innovator

Správné osvětlení zdravotnických úkonů

Pro jisté pečovatelské procesy a zákroky je potřebné specifické světlo. Víc se dočtete  v článku.

Přečtěte si více o našem osvětlení

OSVĚTLENÍ ZAMĚŘENO NA ČLOVĚKA

Lidé jako střed zájmu.

Osvětlení zaměřené na člověka (z angl. Human centric lighting - HCL) je soubor poznatků obecně využívaný k tomu, jak osvětlení působí na člověka. Jednoduše řečeno, náš cirkadiánní rytmus, který se řídí denním světlem, napodobujeme použitím umělého osvětlení. Výzkumy poukazují na to, že tento přístup je prospěšný i pro pacienty.

Přečtěte si více o osvětlení zaměřeném na člověka

HCL

Ovládání úrovně osvětlení ve zdravotnictví

Zdravotnická zařízení jsou místem kde se odbornost a přesnost snoubí se soucitem a péčí. Vhodné a příjemné osvětlení nám pomáhá vytvářet lepší vizuální podmínky pro zdravotnický personál, od přesného vyšetření anatomie až po bezpečné provádění minimálně invazivních operačních zákroků.

Naše řešení v oblasti ovládání osvětlení nabízejí snadné nastavení úrovně světla i teploty chromatičnosti tak, aby odpovídaly konkrétním medicínským potřebám, jako např. v případě porodnického oddělení, oddělení pohotovosti a první pomoci nebo oddělení paliativní péče. To, že tato řešení jsou energeticky šetrn a snadno se ovládají je dalším bonusem.

REFERENCE

Skejby Psychiatric Hospital

REFERENCE

Uppsala University Hospital

Kontaktujte nás a popovídejme si o vašem dalším projektu

Víme, že výzvy a potřeby se liší v závislosti od toho, kdo jste a od fáze projektu, na kterém pracujete. Naše poznatky o procesu plánování vám celý projekt usnadní.