fagerhult_optikutveckling.jpg

Optiken – armaturens lysande hjärta

Optiken är hjärtat i Fagerhults armaturer. Därför har vi valt att utveckla och tillverka vår egen optik. ”När det kommer till visuell komfort och jämnhet är vi kompromisslösa. Och då är egen utveckling det enda alternativet”, säger David Löf, Optical Designer på Fagerhult Research & Development.

Fagerhults forsknings- och utvecklingscenter med tillhörande ljuslaboratorium finns vid vår Haboanläggning. Här utvecklar David Löf och hans kollegor ny, innovativ optik med människans behov i centrum.

Varför egen utveckling och tillverkning?

”När vi utvecklar, tillverkar och monterar optiken själva kan vi kontrollera kvalitet, miljöhänsyn och prestanda – samtidigt som vi blir mer flexibla. En annan stor fördel är att vi har korta vägar mellan våra säljbolag, utveckling och produktion. Vi samarbetar nära med produktchefer och marknadsbolag för att säkerställa kundnyttan. Om det finns ett behov på marknaden kan vi möta det snabbt.”

Ni har lagt mycket tid och kraft på att utveckla nya linser. Varför?

”Vi utvecklar hela tiden nya linser för att möta våra kunders behov och underlätta för dem vid övergången till LED. Förutsättningarna för ett projekt kan variera väldigt mycket beroende på geografi, belysningskultur och befintliga tekniska lösningar. Först och främst måste vi möta de olika belysningsbehoven beroende på om det är en gång- och cykelväg, en stadsgata eller en större trafikled.

Många kunder vill också behålla de stolpar som man har investerat i en gång. Då gäller det att kunna ta hänsyn till stolpavstånd, hur långt in från vägen stolparna sitter och om de har armar eller inte. Med ett urval av olika linser i verktygslådan så löser du funktionalitet, driftekonomi och ljuskomfort – samtidigt som du möter kraven i gällande standard (EN 13201). Oavsett vilka förutsättningar du har!”

 

Stämmer det att samma optik kan användas i Fagerhults alla gatuarmaturer?

”Ja, det är poängen med vårt modulsystem. Oavsett om du väljer armaturen Evolume, Vialume eller Conledo G2 så kan du på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt bygga den optik du vill ha, genom att kombinera mellan 4-21 AGC-linser. Skräddarsytt för projektet men samtidigt väldigt rationellt!”

Vad är en AGC-lins? Och vad är det för skillnad på E-klass och
L-klass?

”AGC betyder Advanced Glare Control. AGC-linserna är större än normalt, vilket gör att luminanserna fördelas över en större yta för att minska risken för obehagsbländning.

Dessutom monteras linserna väldigt tätt ihop, så att de visuellt smälter samman. På det sättet undviker vi små intensivt lysande punkter som bländar. Alla AGC-linser är optimerade för maximalt stolpavstånd, maximalt ljus inom arbetsområdet, maximal ljusstyrkeklass och maximal bländningsklass vid givna vägförhållanden. E-linserna är utvecklade med fokus på belysningsstyrka medan L-linserna har utvecklats för situationen när vägbanans material och förhållanden är i centrum.”

Hur går det till att utveckla en AGC-lins?

”Vi utgår från funktionaliteten. Därefter designar vi linsen i simuleringsverktyget Photopia. Utvecklingen sker i en rad olika steg för att säkerställa visuell komfort och jämnhet. Vi delar in körbanan i olika zoner och optimerar varje del av linsen zon för zon. Därefter sätts allt samman till en komplett linsgeometri som finoptimeras.

Linsdesignen verifieras genom hela processen mot de givna körbaneförhållandena i Dialux. Linsutvecklingsprocessen avslutas sedan med att prototyplinser tas fram och ljusmäts i de tänkta armaturerna. Med det här arbetssättet säkerställer vi våra högt ställda krav på ljuskvalitet.”

 

E5-linsen är en nyhet – utvecklad speciellt med tanke på elljusspår?

”Motionsspår ställer en rad krav på funktionalitet och trygghet. Ljuset måste vara så pass väl tilltaget att man ser eventuella hinder på marken, samtidigt som det absolut inte får blända.  Ljusspridningen är därför effektiv – den ska täcka hela spåret – men vi har också valt att fördela en viss del ljus inåt. Skogspartier och buskage blir upplysta vilket ökar trygghetskänslan för den som rör sig i spåret.

AGC-teknologin bidrar med den visuella komforten och minskad bländningsrisk. I våra armaturer har vi också valt att låta armaturhuset bilda en liten kant som skapar extra avbländning. Det gör att ögat får chansen att anpassa sig till de nya ljuspunkterna när man springer längs spåret, vilket gör upplevelsen både tryggare och mer behaglig.”

 

Se hela vårt utbud av AGC-linser 

Våra stolparmaturer med AGC-linser

Vialume är en familj av stolparmaturer i en organisk form med tydliga kopplingar till den nordiska designtraditionen. Armaturerna erbjuder enastående visuell komfort och jämnhet.

Läs mer om Vialume

 

Evolume-familjen kombinerar god ljuskvalitet och visuell komfort med en modern kostnadseffektiv design. 

Läs mer om Evolume

 

Conledo G2 har en opal kupa som lyser upp och blir till en trygg gestalt som annonserar sig på avstånd. 

Läs mer om Conledo G2